Advanced data-driven monitoring of building stock energy performance

Advanced data-driven monitoring of building stock energy performance

ROK ZA PRIJAVO: 19. 10. 2021

RAZPISNIK: Evropska komisija

PROGRAM: Horizon Europe

OBJAVLJENO: 24. 6. 2021

KRATEK OPIS: Cilj razpisa je sofinancirati izbrane projekte, ki bodo prispevali k vsem naslednjim pričakovanim rezultatom: Bolj trdno, izboljšano in dosledno spremljanje delovanja (energije in drugih pomembnih vidikov, kot so kakovost notranjega okolja in življenjski cikel) stavb po evropskih sektorjih in skozi celotno vrednostno verigo. Boljše informirano načrtovanje gradbene infrastrukture (npr. Načrti za obnovo, sistemi ogrevanja in hlajenja, omrežja daljinskega ogrevanja, infrastrukture za mobilnost (polnjenje električnih vozil, parkirišča, komunikacijska omrežja, strategije za zmanjšanje ogljika za vse življenje itd.) In boljše informirano odločanje o naložbah za oblikovanje prihodnje stavbe in gradbene procese. Uspešno preizkušene pametne energetske storitve na podlagi naprednih in kakovostnih podatkov o zmogljivostih stavb. Znatno in merljivo povečanje uporabe odprtih, sprotnih in zanesljivih podatkov o stavbah iz več virov. Razvoj natančnih metod, ki olajšajo zbiranje podatkov iz stavbnega fonda (npr. Za podporo oblikovanju politike in oceni učinka politike ali za utemeljitev shem jamstva za uspešnost ter prispevajo k tveganju naložb v podnebno nevtralne stavbe v celotnem življenjskem ciklu). Boljša razpoložljivost velikih podatkov in zmogljivosti za analizo velikih podatkov za resnične raziskave, simulacije in oblikovanje politik. Učinkovitejše izvajanje politik EU, ki spodbujajo prehod na zeleno, digitalno in trajnostno gospodarstvo ter prispevajo k izboljšanju kakovosti stavbnega fonda (na primer kakovost življenja in dela, vključenost in dostopnost itd.).

DODATNE INFORMACIJE

Close