Advanced characterisation methodologies to assess and predict the health and environmental risks of nanomaterials

Advanced characterisation methodologies to assess and predict the health and environmental risks of nanomaterials

ROK ZA PRIJAVO: 5. 4. 2022, do 17:00 (po bruseljskem času)

RAZPISNIK: Evropska komisija

PROGRAM: Horizon Europe

OBJAVLJENO: 21. 12. 2021

KRATEK OPIS: Razvoj zanesljivih in praktičnih orodij za presojo vplivov nanomaterialov ni usklajeno s čedalje večjo prisotnostjo proizvodov, pri katerih se le-ti uporabljajo. Posledično je čedalje bolj izrazita potreba po novih metodah za oceno vpliva nanomaterialov na okolje in zdravje posameznikov. V okviru razpisa se išče projektne predloge za razvoj tovrstnih metod z možnostjo karakterizacije in opredelitve sprememb nanomaterialov v različnih okoljih, za razvoj harmoniziranih standardnih testnih metod za presojo tveganj, biorazgradljivosti in trajnosti za napredne nanomateriale, kot tudi za povečevanje dostopnosti preverjenih protokolov za napredek karakterizacije materialov in študij, ki so povezane z varno uporabo nanomaterialov.

DODATNE INFORMACIJE

Close