A platform for accelerating biomarker discovery and validation to support therapeutics development for neurodegenerative diseases (IMI2-2020-23-03)

A platform for accelerating biomarker discovery and validation to support therapeutics development for neurodegenerative diseases (IMI2-2020-23-03)

ROK ZA PRIJAVO: 29. 9. 2020, do 17:00 (po bruseljskem času) za prvo fazo, 17. 3. 2021, do 17:00 (po bruseljskem času) za drugo fazo

RAZPISNIK: Evropska komisija

PROGRAM: H2020

OBJAVLJENO: 23. 7. 2020

KRATEK OPIS: Nevrodegenerativne bolezni, na primer Alzheimerjeva in Parkinsova bolezen, imajo velik vpliv na družbo, vendar je ena izmed preprek za razvoj ustreznih metod zdravljenja, občutno pomanjkanje biomarkerjev. Obsežne podatkovne baze in vzorci so na voljo, vendar je dostop do njih omejen, kar zamejuje razvoj na tem področju. Razpis stremi k pripravi načel in postopkov (upravljanja) za deljenje in dostop do omenjenih podatkov, vzpostavljanje mreže in povezav za hranjenje kvalitetnih podatkov in vzorcev, ob zaključku projekta pa je predvideno polno delovanje platforme.

DODATNE INFORMACIJE

Close