2016-2017 AUTOMATED ROAD TRANSPORT

2016-2017 AUTOMATED ROAD TRANSPORT

ROK ZA PRIJAVO: 26. 1. 2017

RAZPISNIK: Evropska komisija

PROGRAM: H2020

KRATEK OPIS: Razpis je namenjen prijavi inovacijskih projektov na 3 tematskih področjih povezanih s tehnologijami IKT infrastrukture in avtomatizacije cestnega prometa. Za podrobnejše informacije o posamezni tematiki sledite spodnji povezavi.

VEČ INFORMACIJ: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-art-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ART-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

Kontaktne osebe:

Sebastjan Rosa

056637713

sebastjan.rosa@zrs.upr.si

Petra Arzenšek

015898156

petra.arzensek@gzs.si

Marko Milenkovič

023331307

marko.milenkovic@mra.si

Larisa Vodeb

015830588

larisa.vodeb@ozs.si

Close