1st GROW/HARVEST Call

1st GROW/HARVEST Call

ROK ZA PRIJAVO: 15. september 2021, do 17.00 ure po bruseljskem času

RAZPISNIK: Projekt Metabuilding

PROGRAM: Projekt Metabuilding

OBJAVLJENO: 15. junij 2021

KRATEK OPIS: Projekt METABUILDING innovation ecosystem združuje deležnike na področju gradbeništva, reciklaže, 3D tiska, digitalne industrije in drugih področij z namenom spodbujanja novih inovacij.

Sredi junija je bil objavljen razpis 1st Grow/Harvest Call, kjer bo skupni znesek 960.000 evrov razdeljen izbranim podjetjem v konzorcijih za razvoj povezovalnih rešitev iz različnih sektorjev (na primer gradbeništvo in informacijske-komunikacijske tehnologije, gradbeništvo in 3D tisk …).

Vsak konzorcij morata sestavljati vsaj dve mali oziroma srednje veliki podjetji, ki se bodo osredotočile na skupni razvoj in demonstracijo tehnologij, ki bodo vodile do enega izmed zastavljenih ciljev projekta. Eno izmed vključenih podjetij mora imeti sedež v Avstriji, Franciji, Madžarski, Italiji, Portugalski ali Španiji. Izbrani konzorciji bodo prejeli do 60.000 evrov sredstev za izvedbo aktivnosti, pri čemer bo projekt trajal 6 mesecev.

Podrobnosti razpisa z vsemi opredeljenimi izzivi oziroma možnimi povezovalnimi področji, kriteriji in drugimi informacijami, so objavljene na spletni strani projekta Metabuilding.

DODATNE INFORMACIJE: spletna stran razpisa

Close