Razpis za raziskovalne prispevke o prenosu tehnologij in intelektualni lastnini

Razpis za raziskovalne prispevke o prenosu tehnologij in intelektualni lastnini

Razpis za raziskovalne prispevke o prenosu tehnologij in intelektualni lastnini

Na oktobrski 15. Mednarodni konferenci o prenosu tehnologij (International Technology Transfer Conference) bodo avtorji lahko predstavili raziskovalne prispevke na področju prenosa tehnologij in intelektualne lastnine v luči učinka znanosti, tehnologije in inovacij na družbo.

Predlagane teme:

  • Ključni dejavniki za uspešen prenos tehnologije z različnih zornih kotov (raziskovalci, strokovnjaki za prenos znanja, podjetja)
  • Vloga pisarn za prenos tehnologij pri povečanju vpliva znanosti, tehnologije in inovacij na družbo
  • Vrednost intelektualne lastnine v primerjavi z njeno ceno
  • Spodbude za pogodbene in skupne raziskave/sodelovanja z industrijo
  • Intelektualna lastnina in pogajanja z industrijo
  • Državne pomoči pri pogodbenih in skupnih raziskavah
  • Trenutno stanje javnih naložb v raziskovalno in tehnološko infrastrukturo
  • Evropski ali nacionalni okviri za preoblikovanje prodornih tehnologij, razvitih za temeljne raziskovalne namene, v prodorne inovacije z močnimi industrijskimi aplikacijami in družbeno dodano vrednostjo
  • Primeri zaščite intelektualne lastnine v umetni inteligenci

Prispevki v angleškem jeziku in do največ štiri strani lahko poleg predlaganih tem obravnavajo tudi druge po izboru avtorja.

Prelimininarno prijavo lahko oddate do 10. avgusta 2022 preko obrazca, celotno prijavo s prispevkom pa do 17. avgusta 2022 preko registracijske strani.

Recenzirani prispevki bodo objavljeni v konferenčnem zborniku.

Podrobnosti so dostopne v objavljenem razpisu.

Close