Razpis za izgradnjo prilagojene poti digitalne preobrazbe

Razpis za izgradnjo prilagojene poti digitalne preobrazbe

Razpis za izgradnjo prilagojene poti digitalne preobrazbe

Razpis bo potekal do 17. januarja 2024 z namenom podpreti mala in srednja podjetja v Evropski uniji pri sprejemanju in izvajanju inovativnih in trajnostnih digitalnih in naprednih proizvodnih rešitev za pospešitev njihove preobrazbe v učinkovitejše in konkurenčnejše tovarne prihodnosti. Do 800 izbranih malih in srednjih podjetij bo prejelo sredstva za sodelovanje s certificiranimi posredniki znanja – TranS4MEr-ji – za izgradnjo njihove prilagojene poti digitalne preobrazbe. 

Program preobrazbe je sestavljen iz dveh faz – načrtovanje in prenova.

fazi načrtovanja MSP prejmejo do 8 ur namenske podpore od certificiranega svetovalca, TranS4MEr-ja. Mala in srednja podjetja se prijavijo na platformo ADMA TranS4MErsxChange, kjer opravijo ADMA Scan (tj. samoocenjevanje, ki temelji na ključnih področjih transformacije, povezanih s temami industrije 4.0, da ocenijo svojo digitalno in napredno proizvodno stopnjo zrelosti).

Nato se začne sodelovanje med podjetjem in TranS4MEr-jem z namenom ocene poslovne potrebe podjetja in priložnosti za digitalizacijo ter oblikovanja prilagojenega načrta preobrazbe in uvedbe. Načrt je podlaga za izbor v drugo fazo razpisa.

fazi prenove MSP prejmejo do 5 000 EUR za izbrane inovacijske in svetovalne storitve ter orodja, ki so na voljo v katalogu ADMA TranS4MErs, da dokončajo svojo pot transformacije in dosežejo svoje cilje digitalizacije.

Vavčerji za odprti razpis se podeljujejo po državah po kriteriju, “kdor prvi pride, prvi melje”. Datumi izbire se začnejo junija 2023.

Več informacij o razpisu.

Prijave na razpis.

Close