Prvi odobreni projekt na pilotni shemi financiranja Evropske komisije KET4CP za sodelovanje z gospodarstvom gre na IJS!

Prvi odobreni projekt na pilotni shemi financiranja Evropske komisije KET4CP za sodelovanje z gospodarstvom gre na IJS!

Prvi odobreni projekt na pilotni shemi financiranja Evropske komisije KET4CP za sodelovanje z gospodarstvom gre na IJS!

V okviru EU konzorcija KET4CleanProduction smo kolegi Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu “Jožef Stefan” (CTT IJS) skupaj s partnerji oblikovali in objavili pilotni EU razpis za mikro-grants: projekte do 50.000 evrov za financiranje storitev, ki jih proizvodno podjetje (SME) naroči dvema raziskovalnima institucijama.

Veseli nas, da je bil kot prvi izbran za financiranje v okviru pilotne sheme Evropske komisije (ki smo jo sooblikovali v CTT IJS) projekt, namenjen izvedbi razvojnih storitev IJS in tuje raziskovalne institucije za slovensko podjetje.

Tako smo v CTT IJS pripomogli k uspešnemu povezovanju slovenskega proizvodnega podjetja z raziskovalnima skupinama na IJS in v tujini - v pridobljeni projekt za izboljšanje proizvodne tehnologije. IJS je s partnerskim tehnološkim centrom iz tujine končni prejemnik sredstev.

V okviru vodenja omenjenega razpisa za micro-grants na CTT zbiramo potencialno zanimiva tehnološka povpraševanja evropskih podjetij, ki jih posredujemo ustreznim raziskovalcem na IJS za kandidaturo na omenjeni razpis - po naši izbiri in poznavanju področij sodelavcev IJS.

K prijavi na razpis vabimo tudi slovenska MSP podjetja, ki želijo v svoj proizvodnji proces vpeljati izboljšane postopke, ki bodo omogočili bolj čisto proizvodnjo.

Vse interese prosimo sporočite na tehnologije@ijs.si.

Close