Program izmenjave med februarjem in majem: EU4BCC Connecting Companies

Program izmenjave med februarjem in majem: EU4BCC Connecting Companies

Program izmenjave med februarjem in majem: EU4BCC Connecting Companies

Obveščamo vas o novi EU pobudi MOBILITY SCHEME, ki se je začela izvajati v okviru evropskega projekta EU4BCC Connecting Companies, ki ga upravlja Eurochambres v petih sektorskih konzorcijih: Tekstil| Bio organska hrana| Vino| Turizem| Ustvarjalne industrije.

V okviru programa MOBILITY SCHEME, ki je podoben programu Erasmus za mlade podjetnike, lahko udeleženci iz vzhodnega partnerstva (Armenije, Azerbajdžana, Gruzije, Moldavije in Ukrajine) opravijo poslovno izmenjavo pri udeležencu gostitelju s sedežem v EU.

V programu lahko sodelujete:

  1. kot gostujoča organizacija BSO

  2. kot gostujoč MSP

Gostitelji bodo prejeli pavšalno finančno podporo v višini 350 EUR na mesec, ki naj bi (delno) pokrila stroške še ene osebe v organizaciji (pisalna miza, telefonska/internetna povezava itd.).

Udeleženci bodo prejeli pavšalni znesek (znesek je odvisen od ciljne države), ki bo pokril stroške potovanja, zavarovanja, najemnine in dnevnic (ker so izmenjave kratkotrajne so zneski precej visoki).

Shema je namenjena dvema kategorijama udeležencev:

1) Osebje iz organizacij za podporo podjetjem (BSO) iz vzhodnega partnerstva, ki se lahko udeležijo največ dvomesečne izmenjave v organizaciji gostiteljici v EU.

2) lastniki ali vodstveni delavci MSP iz vzhodnega partnerstva, ki lahko opravijo enomesečno izmenjavo pri podjetniku gostitelju iz EU.

Gre za sodelovanje, ki je koristno za obe strani, pri čemer lahko obe strani odkrijeta tudi nove trge ali poslovne partnerje ter različne načine poslovanja.

  • Dolgoročno imajo udeleženci koristi od širokih priložnosti za mreženje in se morda odločijo, da bodo sodelovanje nadaljevali kot dolgoročni poslovni partnerji (npr. skupna podjetja, podizvajalske dejavnosti, odnosi med izvajalcem in dobaviteljem itd.)
  • Udeleženci vzhodnega partnerstva imajo lahko nove vizije, specializirane veščine ali znanje na področju, ki ga gostitelj ne obvlada, kar lahko prav tako dopolni kompetence podjetja prejemnika.
  • Obe strani bosta imeli koristi od izkušenj in izmenjave različnih pristopov in načinov dela, obogatili bosta lastne izkušnje in poiskali nove storitve, ki jih bosta lahko ponudili MSP, zainteresiranim za vzhodno partnerstvo ali regijo EU.

Pobuda bo sponzorirala poslovno izmenjavo med 50 BSO (osebje) in 35 MSP (podjetniki, lastniki ali vodstveni delavci podjetij) iz vzhodnega partnerstva in EU med februarjem in majem 2023. Izmenjava med MSP bo predvidoma trajala en mesec, medtem ko lahko izmenjava med BSO traja 1 ali 2 meseca.

Več podrobnosti o izmenjavi najdete na povezavi -> https://connectingcompanies.eu/index.php/opportunities/mobility-scheme/

POVEZAVA DO PRIROČNIKA

Za več informacij se lahko obrnete na EEN svetovalca na SPIRIT Slovenija:
Aleš Ogorevc (ales.ogorevc@spiritslovenia.si)

Close