Pričetek projekta EXPEDIRE – vabimo podjetja, ki želijo izvažati!

Pričetek projekta EXPEDIRE – vabimo podjetja, ki želijo izvažati!

Pričetek projekta EXPEDIRE – vabimo podjetja, ki želijo izvažati!

Cilj projekta Expedire (Interreg Slovenija - Avstrija) je povečati število izvoznih podjetij v Sloveniji in Avstriji. V naslednjih 3 letih bo pet projektnih partnerjev pridobilo majhna in srednje velika podjetja (MSP) iz Avstrije in Slovenije, ki bodo pričela z izvoznim poslovanjem in med katerimi se bodo sklepala čezmejna poslovna partnerstva.

Tekom projekta bi se naj vzpostavilo 10 poslovnih partnerstev, ter pridobilo 50 novih MSP-jev, ki bodo pričela z izvoznim poslovanjem. V projekt bo vključenih 300 MSP-jev, ki bodo aktivno sodelovala pri oblikovanju projektne ponudbe.

Projektna ponudba bo vključevala mrežne dogodke, ter nove programe podpore in usposabljanja na področju izvoznega poslovanja. Z izvedenimi ukrepi, vključno z Izvozno akademijo, ki je sestavljena iz modulov dejanskih usposabljanj in spletnih usposabljanj v angleškem jeziku, bodo vključena podjetja usposobljena za učinkovitejše spopadanje z izzivi na področju izvoza. Prav tako bodo vključena podjetja deležna individualnih podpornih storitev in svetovanj na njihovi poti na nove trge.

Vsa zainteresirana podjetja iz upravičenih območij (Gorenjske, Koroške, Savinjske, Podravske, Pomurske, Osrednjeslovenske, Goriške in Zasavske regije) vabimo k sodelovanju.

Dodatne informacije:

  • Mariborska razvojna agencija, Kontaktna oseba: ga. Natalija Bogdan, Tel: (02) 333 13 24, e-pošta: natalija.bogdan@mra.si ali
  • Gospodarska zbornica Slovenije,  Kontaktna oseba: ga. Vanja Bele, Tel: (01) 5898 113, e-pošta: vanja.bele@gzs.si

Close