Preobrazba kreativnih in kulturnih industrij preko Evropskih kreativnih grozdov

Preobrazba kreativnih in kulturnih industrij preko Evropskih kreativnih grozdov

Preobrazba kreativnih in kulturnih industrij preko Evropskih kreativnih grozdov

Projekt CREATHRIV-EU, financiran s strani EU, stremi k okrepitvi evropskih kreativnih in kulturnih industrij (CCI) po pandemiji COVID-19. S poudarkom na trajnostni rasti, projekt združuje grozde s področij CCI in IKT za razvoj novih medsektorskih vrednostnih verig.

Partnerska mreža Partnerji projekta vključujejo organizacije iz Italije, Litve, Madžarske, Belgije in Grčije, s ciljem spodbujanja sodelovanja in inovacij v CCI.

Podrobnosti razpisa Razpis je namenjen MSP v CCI, ki lahko dostopajo do finančne podpore v obliki nagrad za najboljše prakse sodelovanja med MSP iz CCI in drugih sektorjev.

Postopek prijave Prijava vključuje predložitev projektnih predlogov preko spletnega orodja, ocenjevanje pa temelji na merilih odličnosti, vpliva in izvedbe. Izbrani finalisti bodo predstavili svoje ideje na zaključnem dogodku, kjer bodo podeljene nagrade.

Pravila in obveznosti Projekt določa stroga pravila glede konflikta interesov, varstva podatkov, etike, intelektualne lastnine in enakosti spolov. Prav tako poudarja pomen vidnosti evropskega financiranja in obveznosti poročanja.

Časovnica in kontaktne točke Prijave se odprejo februarja 2024, z rokom za oddajo aprila 2024. Za dodatne informacije so na voljo nacionalne kontaktne točke v sodelujočih državah.

Več informacij o projektu

Projekt CREATHRIV-EU predstavlja priložnost za MSP v CCI, da izboljšajo svojo odpornost, inovativnost in mednarodno konkurenčnost, hkrati pa prispevajo k zelenemu in digitalnemu prehodu Evrope.

Close