Pravno obvestilo

Za informacije na teh spletnih straneh veljajo izjava o odgovornosti, zaščita avtorskih pravic in zakonske zahteve glede varstva osebnih podatkov.

Izjava o odgovornosti

S pričujočimi spletnimi stranmi želi Enterprise Europe Network izboljšati javni dostop do informacij o pobudah Evropske komisije, kakor tudi o političnih usmeritvah Evropske unije nasploh. Naš cilj je, da so te informacije pravočasne in točne, če pa nas boste kljub temu opozorili na morebitne napake, jih bomo poskušali čimprej odpraviti. Enterprise Europe Network ne prevzema nikakršne zakonske ali druge odgovornosti glede informacij na teh straneh.

Informacije na teh spletnih straneh:

 • so izključno splošnega značaja in se kot take ne nanašajo na konkretne okoliščine kakršne koli fizične ali pravne osebe;
 • niso nujno celovite, popolne, točne ali posodobljene;
 • občasno vključujejo povezave do zunanjih spletnih straneh, ki so izven nadzora Enterprise Europe Network in za katere Enterprise Europe Network ne more prevzeti nikakršne odgovornosti;
 • niso strokovni ali pravni nasveti (če potrebujete konkretne nasvete, vam priporočamo, da se posvetujete z ustrezno usposobljenim strokovnjakom).

Uporabnike obveščamo tudi, da ne moremo jamčiti, da so elektronska besedila na teh spletnih straneh natančne reprodukcije uradno potrjenih besedil. Zakonodaja Evropske unije, objavljena v papirnatih izdajah Uradnega lista Evropske unije, je edina verodostojna.

Čeprav si vseskozi prizadevamo, da bi čim bolj zmanjšali število izpadov zaradi tehničnih napak, se lahko zgodi, da se določeni elektronski podatki ali informacije pojavijo v datotekah ali formatih, ki niso povsem brez napak, kar lahko zmoti nemoten potek dela naše službe, ali pripelje do izpadov. Enterprise Europe Network zato zavrača vsakršno odgovornost za težave, ki jih povzroči uporaba teh ali katerih koli zunanjih spletnih strani.

Ta izjava pa nikakor ne omejuje odgovornosti Enterprise Europe Network za kakršno koli delovanje v nasprotju z veljavno nacionalno zakonodajo, niti ne izključuje odgovornosti Komisije za dejanja, za katera izključitev odgovornosti ni zakonsko dovoljena.

Informacije o avtorskih pravicah

© Enterprise Europe Network, 2008
Reprodukcija je dovoljena pod pogojem, da so uporabljeni viri vidno označeni, razen če ni drugače določeno.
V primerih, kjer je treba pridobiti dovoljenje za razmnoževanje ali uporabo pisnih ali večpredstavnih informacij (zvoka, slik, programske opreme ipd.), pridobljeno dovoljenje razveljavi zgoraj navedeno splošno dovoljenje, v katerem morajo biti jasno navedene vse omejitve v zvezi z uporabo zadevnih informacij.

Varstvo osebnih podatkov

Enterprise Europe Network je trdno zavezan varovanju zasebnosti uporabnikov.

Politika "zaščite posameznikov glede obdelovanja osebnih podatkov s strani institucij Skupnosti" izhaja iz Uredbe (ES) št. 45/2001  Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000.

Čeprav lahko po večini spletne strani brskate brez podajanja kakršnih koli osebnih informacij, boste v nekaterih primerih morali posredovati nekatere osebne podatke zaradi zagotavljanja elektronskih storitev po naročilu.

V primeru, da se od vas zahtevajo take informacije, se s slednjimi ravna v skladu s politiko, opisano v zgoraj navedeni uredbi. V posameznih izjavah o varovanju zasebnosti boste našli informacije o uporabi vaših osebnih podatkov.

V zvezi s tem:

 • za vsako posamezno elektronsko storitev nadzornik ugotovi namene in način obdelave osebnih podatkov ter zagotavlja skladnost posamezne elektronske storitve z izjavo o varovanju zasebnosti;
 • znotraj vsake institucije deluje odgovorna oseba za zaščito podatkov, ki zagotavlja ustrezno izvajanje določb navedene uredbe in nadzornikom daje nasvete glede izpolnjevanja njihovih obveznosti (glej člen 24 Uredbe);
 • ves postopek nadzira skupni zastopnik vseh institucij oziroma evropski nadzornik za zaščito podatkov, kot neodvisni nadzorni organ (glej člene 41 do 45 Uredbe).

Spletna stran Enterprise Europe Network, vsebuje tudi povezave do spletnih strani tretjih strank. Ker nad temi stranmi nimamo nikakršnega nadzora, vam svetujemo, da si preberete njihove izjave o varovanju zasebnosti.

Posamezna izjava o varovanju zasebnosti vsebuje naslednje informacije v zvezi z uporabo vaših osebnih podatkov:

 • Kateri podatki se zbirajo, namen uporabe teh podatkov in vrsto tehničnega sredstva, ki ga Enterprise Europe Network uporablja za zbiranje osebnih podatkov, in sicer izključno v obsegu, ki je nujno potreben za doseganje določenega namena. Podatki ne bodo uporabljeni za karkoli, kar bi bilo nezdružljivo s tem namenom;
 • Katere osebe imajo dostop do vaših osebnih podatkov. Enterprise Europe Network bo vaše podatke razkrila tretjim strankam, samo če je to nujno potrebno za doseganje konkretnega namena in samo navedenim (kategorijam) prejemnikov. Enterprise Europe Network vaših podatkov ne bo razkrila v namene neposrednega trženja;
 • Kako priti do informacij, kako preverite njihovo točnost in, če je potrebno, kako jih popravite. Kot oseba, katere podatki se uporabljajo, imate tudi pravico podati ugovor na obdelavo vaših osebnih podatkov na podlagi utemeljenih razlogov, razen če so bili podatki posredovani zaradi izpolnjevanja zakonske obveznosti, če so nujno potrebni za izvedbo pogodbe, v zvezi s katero ste ena od pogodbenih strank, ali če se uporabljajo v namen na podlagi vaše izrecne privolitve;
 • Kako dolgo se hranijo vaši podatki. Enterprise Europe Network hrani podatke samo toliko časa, kolikor je nujno potrebno za izpolnitev namena zbiranja ali nadaljnjo obdelavo podatkov;
 • Opredelitev varnostnih ukrepov za zaščito informacij pred kakršno koli zlorabo ali nedovoljenim dostopom;
 • Navedbo kontaktnih oseb, na katere lahko naslovite vaša vprašanja ali pritožbe.

Kako ravnamo z elektronsko pošto, ki nam jo pošljete?

Na spletni strani Enterprise Europe Network je na voljo gumb "Contact" (Kontakt), ki zažene vaš program za e-pošto in vas povabi, da vaše sporočilo oddate v namenski poštni predal.

Pri pošiljanju takega sporočila bodo zbrani zgolj tisti osebni podatki, ki so nujno potrebni za posredovanje odgovora. Če vam ekipa, ki upravlja zadevni poštni predal, ni zmožna odgovoriti, bo vaše elektronsko sporočilo posredovala drugi službi, vam bo pa poslala elektronsko sporočilo, da vas seznani, kateri službi je posredovala vaše vprašanje.

Če imate kakršna koli vprašanja glede obdelave vaše elektronske pošte in osebnih podatkov, jih vključite v vaše sporočilo, mi pa se bomo potrudili, da najdemo ustrezne odgovore.

Close