Posvetovanje o načelih in smernicah za souporabo podatkov med podjetji

Posvetovanje o načelih in smernicah za souporabo podatkov med podjetji

Posvetovanje o načelih in smernicah za souporabo podatkov med podjetji

Evropska komisija, odbor za MSP, vabi mala in srednje velika podjetja, da se s svojimi odgovori vključijo v Posvetovanje o načelih in smernicah za souporabo podatkov med podjetji.

Namen pobude za enotni digitalni trg je izboljšati razpoložljivost podatkov v gospodarstvu:

  • podatkov, ki jih hrani javni sektor (v nadaljnjem besedilu: informacije javnega sektorja)
  • podatkov, ki so pridobljeni s pomočjo javno financiranih znanstvenih raziskav, ter
  • podatkov, ki jih hranijo podjetja.

Širša dostopnost podatkov bi lahko koristila MSP, ki navadno nimajo dovolj sredstev, da bi sama zbirala podatke.

Hkrati se s „pametnimi“ napravami, ki so povezane z internetom (internet stvari), pojavljajo novi izzivi za poslovno zaupnost, konkurenco in dodelitev poštene vrednosti.

Vabljeni, da podate svoje odgovore ter nam izpolnjen pripet vprašalnik vrnete preko e-pošte, na naslov: een@mra.si, najkasneje do 21. 12. 2018.

Close