Poslovna misija v Vietnam. Prijavite se do 15. septembra!

Poslovna misija v Vietnam. Prijavite se do 15. septembra!

Poslovna misija v Vietnam. Prijavite se do 15. septembra!

Center EU-Japonska trenutno razpisuje prijave za novo poslovno misijo, katere namen je podpirati partnerstva med EU in Japonsko v Vietnamu. Projekt se začne z misijo v mestu Ho Chi Minh, v Vietnamu, 27. in 30. novembra 2022, vzporedno s »Forumom in razstavo zelenega gospodarstva«.

Slovenska podjetja, izkoristite edinstveno priložnost za B2B srečanja!

Od 28. do 30. novembra 2022 bodo udeleženci imeli priložnost razstavljati na Green Economy Forum & Exhibition (GEFE) v mestu Ho Chi Minh, identificirati pomembne stike, izkoristiti osebna srečanja in pridobiti tržno znanje o zelenem gospodarstvu v Vietnamu.

Poslovna misija: »EU-Japonska« zeleno poslovno sodelovanje z Vietnamom

Datum misije: 27.–30. november 2022 (prihod v Vietnam: 27. november – udeležba GEFE 28.–30. november)

 

 • Prvi rok za prijavo: 15. september 2022
 • Gre za fizično misijo z 1-dnevno virtualno predstavitvijo, ki bo 24. oktobra 2022.
 • Izmed vseh prispelih prijav bo izbranih 6 do 12 podjetij.

Cilji:

Program je namenjen MSP in grozdom v EU, dejavnim v zelenem gospodarstvu:

 • Ravnanje z odpadki
 • Upravljanje z vodami
 • Obnovljiva energija
 • Trajnostno kmetijstvo
 • Zelene zgradbe in infrastruktura
 • Digitalne rešitve, uporabljene v zelenem gospodarstvu
 • Novi materiali, uporabljeni v zelenem gospodarstvu
 • Zelena mobilnost
 • Zeleni prehod

Stroški:

Za MSP in grozde iz EU bo Center EU-Japon kril stroške, specifične za sejem GEFE (stojnica). Velika podjetja bodo pozvana k sodelovanju pri stroških stojnice.

Od sodelujočega podjetja se pričakuje, da krije stroške potovanja, nastanitve in bivanja.

EU-Japonski center bo malim in srednje velikim podjetjem ter grozdom ponudil nepovratna sredstva v višini 480 EUR za pomoč pri kritju zgoraj navedenih stroškov.

Več informacij o misiji in obrazec za prijavo je dostopen na povezavi: https://www.eu-japan.eu/events/eu-japan-green-business-cooperation-vietnam

Predstavitveni letak

Close