Politika zasebnosti

Javna agencija SPIRIT Slovenija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana zbira osebne podatke posameznikov ob prijavi v obrazec »Stopite v stik« prek spletne strani: www.een.si. SPIRIT Slovenija kot upravljavec osebnih podatkov obdeluje zbrane osebne podatke  v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Naša politika glede varovanja osebnih podatkov je naslednja:

Podatkov o naših strankah nikoli ne dajemo v najem, jih ne prodajamo in ne dovolimo, da bi jih obdelovala katerakoli tretja oseba, razen naših pogodbenih obdelovalcev osebnih podatkov.

Pogodbenim obdelovalcem omogočamo obdelavo osebnih podatkov samo pod pogojem, da imajo zadostno raven varstva osebnih podatkov kot je določena z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Vedno se potrudimo po svojih najboljših močeh, da zaščitimo osebne podatke naših strank, in ko jih prejmemo, uporabimo ustrezne postopke in varnostne funkcije, da poskušamo preprečiti nepooblaščen dostop.

Zavezujemo se k varni hrambi vseh osebnih podatkov naših strank.

Osebne podatke obdelujemo samo za to pooblaščene osebe upravljavca in pooblaščene osebe naših pogodbenih obdelovalcev.

Pravila o varstvu osebnih podatkov bomo v bodoče spreminjali in dopolnjevali v skladu s spremembami zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.

Zbiranje osebnih podatkov in način privolitve za njihovo obdelavo

SPIRIT Slovenija zbira in obdeluje osebne podatke izključno na osnovi privolitve posameznika.

Na spletnih obrazcih, ki vključujejo osebne podatke, so privolitve navedene kot izbirna polja in vključujejo tudi strinjanje s politiko zasebnosti. Posamezniki svojo privolitev izrazijo z označitvijo izbirnih polj in potrditvijo obrazca s klikom na gumb »Stopite v stik!«.

S potrditvijo obrazca posameznik potrjuje, da je starejši od 16 let.

Namen obdelave zbranih osebnih podatkov

SPIRIT Slovenija zbrane osebne podatke uporablja izključno za namene, za katere so bili zbrani in za katere ima privolitev posameznikov, na katere se nanašajo.

Obrazec za oddajo povpraševanje po svetovanju

SPIRIT Slovenija za potrebe svetovanja preko obrazca na strani https://een.si/kontaktirajte-nas/ zbira naslednje osebne podatke uporabnikov:

  • Podjetje / organizacija
  • Kontaktna oseba
  • Telefonska številka
  • Elektronski naslov
  • Zanima me področje:
  • Zanima me tudi področje:
  • Opišite vaše potrebe:
  • V katerih državah iščete partnerstva?

Upravljavec bo vse pridobljene osebne podatke uporabil izključno za namen kontaktiranja uporabnika in izvedbe svetovanja v skladu z željami uporabnika.

Hranjenje osebnih podatkov

Osebne podatke, ki nam jih posamezniki posredujejo ob prijavi na svetovanja s področja podjetništva in tehnološkega razvoja hranimo do preklica v Evidenci svetovanj s področja podjetništva in tehnološkega razvoja.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem.

Posredovanje podatkov

V izjemnih primerih lahko osebne podatke naših strank, v skladu z zakonom, posredujemo državnim in varnostnim organom, v kolikor bi ti podali uradno zahtevo za posredovanje osebnih podatkov.

Postopek uveljavljanja pravic posameznika

Za vse informacije o obdelavi osebnih podatkov oziroma vaših pravicah kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (pravica do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti in ugovora), lahko kontaktirate upravljavca osebnih podatkov SPIRIT Slovenija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, po pošti ali po elektronski pošti na een@spiritslovenia.si, pri tem navedite ime, priimek ter elektronski naslov.

Upravljavec bo na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas upravljavec zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da vas ne more zanesljivo identificirati.

Pravica do pritožbe

Če menite, da naša obdelava osebnih podatkov krši veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico podati pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, Tel: (01) 230 97 30, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si.

Close