Področja strokovnega znanja

Strokovna področja, na katerih lahko pomagamo vašemu podjetju so:

 

  • Zakonodaja in standardi EU

Pomagamo vam pri vpeljavi predpisov EU in izpolnjevanju standardov

  • Dostop do mednarodnih trgov

Zagotavljamo vam tržne informacije in storitve za krepitev zmogljivosti, prepoznavamo primerne trge za rast in svetujemo glede lokalnih poslovnih pogojev.

  • Financiranje

Pomagamo vam najti vire financiranja in zagotoviti, da je vaše podjetje pripravljeno za vlagatelje.

  • Mednarodni razpisi in podpora pri prijavah

Prestavimo vam možnosti EU financiranja, ki ustrezajo potrebam vašega podjetja, in vam pomagamo pri prijavi.

  • Pravice intelektualne lastnine (IPR)

Pomagamo vam pri razumevanju in pomenu pravic intelektualne lastnine ter vam pri internacionalizaciji vašega poslovnega in/ali tehnološkega sodelovanja nudimo podporo mednarodnih strokovnjakov s področja IPR.

  • Učinkovita raba energije in virov

Pomagamo vam razumeti in poiskati najboljše tehnologije za vaše podjetje ter prepoznati finančne priložnosti za ekološke inovacije in zeleno podjetništvo.

  • Trajnostni razvoj

Pomagamo vam razviti bolj trajnostne poslovne modele ter obvladovati okoljske in družbene vidike trajnosti.

  • Digitalizacija

Svetujemo vam, kako vključiti digitalne tehnologije v vaše poslovne procese.

  • Odpornost

Z našimi storitvami lahko vašemu podjetju pomagamo tudi pri večji odpornosti na zunanje dejavnike, kot so motnje v dobavni verigi.

  • Izboljšave upravljanja

V skladu z vašimi potrebami opredelimo, izberemo in prilagodimo ustrezen model upravljanja za vaše podjetje.

Mreža ima tudi ključno vlogo pri ozaveščanju o pomenu varnosti in zdravja pri delu med mikro ter malimi in srednjimi podjetji.

AF-SELLO-EEN-ambassador-option-B-RGB

Člani Enterprise Europe Network so poleg Generalnega direktorata za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja (GD GROW)Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja (EASME) ter nacionalnih informacijskih točk agencije EU-OSHA eden glavnih partnerjev, ki agenciji EU-OSHA pomagajo pri doseganju njenih ciljev.

VEČ INFORMACIJ

Obrnite se na eno od kontaktnih točk mreže, kjer vas bo svetovalec mreže EEN usmeril k najustreznejši podporni storitvi. Njegova naloga je zagotoviti, da boste dosegli svoje cilje in da bo vaše podjetje zaradi sodelovanja z mrežo postalo bolj konkurenčno.

Close