Podpora upravičencem Instrumenta za MSP ter izboljševanje inovacijskega managementa v MSP

Podpora upravičencem instrumenta za mala in srednja velika podjetja ter izboljševanje inovacijskega managementa v malih in srednje velikih podjetjih

Mreža Enterprise Europe Network podporo nudi:

  • Kot skrbnik ključnik strank (Key Account Manager - KAM) upravičencem instrumenta za mala in srednja velika podjetja v okviru Obzorja 2020 (H2020 SME Instrument) Instrument za mala in srednja velika podjetja v okviru Obzorja 2020 zagotavlja usmerjeno podporo in sredstva za visoko inovativna mala in srednja podjetja, ki imajo jasne komercialne ambicije in možnosti za rast in internacionalizacijo. Podjetjem, ki so bila izbrana za podporo v okviru instrumenta za mala in srednja velika podjetja, strokovnjaki mreže Enterprise Europe Network nudijo posebne storitve skrbništva ključnih strank (KAM).

 

  • Kot podpora pri krepitvi zmogljivosti upravljanja inovacij MSP, ki imajo visok tržni in inovacijski potencial
    Strokovnjaki mreže Enterprise Europe Network zagotavljajo tudi druge podporne storitve s področja krepitve zmogljivosti upravljanja inovacij. Te so usmerjene zlasti v inovativna in ambiciozna lokalna podjetja, ki izkazujejo velik potencial za ustvarjanje rasti in delovnih mest, vendar potrebujejo dodatno svetovanje pri upravljanju in strokovno znanje, da iz dobre ideje preidejo v uspešen posel.

Več informaciji najdete na mednarodni spletni strani Enterprise Europe Network.

 

Close