Platforma CEETT za učinkovitejši prenos tehnologij v slovenska podjetja

Platforma CEETT za učinkovitejši prenos tehnologij v slovenska podjetja

Platforma CEETT za učinkovitejši prenos tehnologij v slovenska podjetja

V tujini pri povezovanju akademskega sveta z gospodarstvom pri prenosu tehnologij že vrsto let poznajo posebej zasnovane Proof-of-Concept sklade, ki omogočajo finančno podporo podjetjem in raziskovalnim organizacijam za umeščanje novih tehnologij na trg.

Po večletnih prizadevanjih za uvedbo tovrstnega sklada tudi pri nas, je bila s slavnostnim dogodkom 26. junija 2021 vzpostavljena platforma CEETT (Central Eastern Europe Technology Transfer). S podpisom sporazuma med Evropskim investicijskim skladom (EIF), Hrvaško banko za obnovo in razvoj (HBOR) in SID banko bo za Slovenijo in Hrvaško na voljo vsaj 40 milijonov evrov finančnih sredstev, namenjenih financiranju raziskovalnih projektov, razvoja tehnologij in intelektualne lastnine. Na ta način bo bistveno olajšana pot idej in projektov raziskovalk in raziskovalcev na univerzah in raziskovalnih institucijah, ki bodo potencialno vodili do novih proizvodov in storitev z visoko dodano vrednostjo.

Generalni direktor Evropskega investicijskega sklada (EIF) Alain Godard, predsednik uprave SID banke Sibil Svilan in predsednica uprave Hrvaške banke za obnovo in razvoj (HBOR) Tamara Perko, so podpisali sporazum o vzpostavitvi regionalne platforme za prenos tehnologij (Central Eastern European Technology Transfer - CEETT platform), 26. 7. 2021 (Foto: Matej Kolaković, 2021)

Na slovesnosti je Tamara Perko, predsednica uprave Hrvaške banke za obnovo in razvoj, opozorila na visoko tveganost investicij v razvoj patentov in novih rešitev, zaradi česar številni dragoceni patenti in tehnološke rešitve nikoli ne dosežejo komercializacije. Vloga razvojnih bank je v zapolnitvi te vrzeli ter povezovanje med znanostjo in podjetništvom.

V nagovoru udeležencem je mag. Sibil Svilan, predsednik uprave SID banke, poudaril odvisnost trajnostnega razvoja slovenskega gospodarstva in Slovenije od vlaganj v znanost, raziskave, razvoj, inovacije in v človeški kapital. Večletna prizadevanja SID banke na tem področju se bodo s platformo CEETT le še nadgradila, obenem pa se bo sledilo cilju ponovne uvrstitve Slovenije med vodilne inovatorke.

Alain Godard, generalni direktor Evropskega investicijskega sklada, je izpostavil, da se s platformo CEETT piše finančna zgodovina v EU, Sloveniji in na Hrvaškem. Po njegovih besedah platforma predstavlja prvo dolgoročno rešitev za financiranje raziskovalnih projektov in zaščito intelektualne lastnine lokalnih univerz in raziskovalnih inštitucij ter financiranje prenosa tehnologij.

Natalija Stošicki, direktorica razvoja produktov in EU programov pri SID banki je povedala, da je CEETT platforma zasnovana tako, da v kolikor se bo izkazalo, da je primernih projektov za financiranje več kot je razpoložljivih sredstev, lahko deležniki s sporazumom povečajo obseg sredstev platforme, upoštevaje seveda tudi tveganja, ki jih deležniki platforme s tem prevzemajo in si jih delijo.

Platforma CEETT po besedah vodje Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu ''Jožef Stefan'', dr. Špele Stres, LLM, MBA , aktivno naslavlja in rešuje težave, s katerimi se v Sloveniji pri prenosu tehnologij vsakodnevno soočamo. Nudila bo financiranje v fazah  TRL (Technology Readiness Level) 4-9 in s tem omogočala gladek prehod projektom iz raziskovalnega okolja na trg. Omogočala bo razvoj vizije za preboj, upravljanje portfelja in povezovanje z ekosistemi. S Proof-of-Concept skladi bo raziskovalcem omogočala čas za uskladitev ideje s potrebami trga, sprejem odločitve o raziskovalno-poslovni poti, urejanje razmerij intelektualne lastnine in sistema nagrajevanja za tiste, ki bodo nadaljevali z raziskovanjem na matičnih organizacijah, kot tudi za tiste, ki bodo stopali po podjetniški poti.

Dr. Špela Stres, Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu ''Jožef Stefan'', govor ob podpisu sporazuma o vzpostavitvi platforme CEETT, 26. 7. 2021 (Foto: Matej Kolaković, 2021)

Vzpostavitev platforme CEETT predstavlja za Slovenijo izjemno pomemben dogodek za področje prenosa tehnologij. Dosežki raziskovalnega dela bodo tako lažje našli pot v poslovne procese podjetij, s tem pa tudi v naša življenja. Kot že ničkolikokrat v preteklosti so tehnološki preboji pomembno vplivali na podobo družb in glede na potencial slovenskih raziskovalnih institucij, lahko s podporo EIF, SID banke in HBOR preko platforme CEETT pričakujemo korenite korake naprej na tem področju.

Close