Obrazec za oblikovanje tehološke ponudbe

Tehnološka ponudba

 • Definirajte kratek naslov, ki sporoča bistvo tehnološkega povpraševanja v angl. Jeziku
 • Please give a brief description of the technology (max. 500 characters with spaces). Abstract should answer the following questions: • Where (geographically) is it from? • What sort of organisation is offering it (SME, industry, R&D organisation ect)? • What is being offered? • What can it be used for? • What are the main advantages? • What sort of deal is sought?
 • Definirajte prednosti in inovativnosti vaših produktov (proizvodov ali storitev) Pazite na omejitev znakov do 2000 znakov vključujoč presledke.
 • Opredelite stanje razvoja produkta v kolikor je to potrebno.
 • (min. 100 characters with spaces, together with Innovations and advantages of the offer max. 4000 characters with spaces) • Describe the technology or product, try to indicate clearly the innovation you propose (provide quantitative data if possible). • Clearly establish the potential application of the technology, perhaps considering more than one field. • Provide information about the expertise or know-how of the proposer. • Do not include sales promotion of your technology or product.
 • V primeru, da imate posebne tehnične specifikacije ali ekspertize jih tu definirajte.
  Izbranih je lahko več statusov.
 • Če gre za kakšne posebnosti glede varovanja pravic IL, jih definirajte na tem mestu.
 • Definirajte vašo SKD klasifikacijo za kar je podjetje registrirano (npr. C25.110 - Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov)
 • Navedite svoje kontaktne podatke.
 • Please enter a value greater than or equal to 1700.
 • Omenite kakšne standarde in certificate poseduje(jo) vaši proizvod(i) oz. storitve, oz. vase podjetje.
 • Čim bolj natančno opredelite kakšen tip tehnološkega partnerja iščete iz katerega področja in kakšna naj bi bila njegova vloga v poslovnem razmerju do vas.
  Lahko izberete več možnosti
 • Accepted file types: jpg, gif, png, jpeg.
 • TECHNOLOGY KEYWORDS

  (Please, select appropriate ones)
 • Keywords for:

  INDUSTRIAL MANUFACTURE, MATERIAL AND TRANSPORT TECHNOLOGIES
 • Keywords for:

  OTHER INDUSTRIAL TECHNOLOGIES
 • Keywords for:

  ENERGY
 • Keywords for:

  PHYSICAL AND EXACT SCIENCES
 • Keywords for:

  BIOLOGICAL SCIENCES
 • Keywords for:

  AGRICULTURE AND MARINE RESOURCES
 • Keywords for:

  AGROFOOD INDUSTRY
 • Keywords for:

  MEASURMENTS AND STANDARTS
 • Kewords for:

  PROTECTING MAN AND ENVIRONMENT
 • Keywords for:

  SOCIAL AND ECONOMIC CONCERNS
 • Detailed Market Application Codes

  COMMUNICATIONS (Please, mark appropriate ones)
 • Codes:

  COMPUTER RELATED
 • Codes:

  OTHER ELECTRONICS RELATED
 • Codes:

  GENETIC ENGINEERING / MOLECULAR BIOLOGY
 • Codes:

  MEDICAL / HEALTH RELATED
 • Codes:

  ENERGY
 • Codes:

  CONSUMER RELATED
 • Codes:

  INDUSTRIAL PRODUCTS
 • Codes;

  OTHER

Close