Obrazec za objavo poslovnega povpraševanja

Poslovno povpraševanje

 • Definirajte kratek naslov, ki sporoča bistvo povpraševanja v angl. jeziku (do 220 znakov)
 • Opredelite kratek povzetek poslovnega povpraševanja v smislu: Slovensko podjetje, ki ….išče dobavitelja/podizvajalca za …. Pazite na omejitev znakov do 500 znakov s presledki in opišite v angleškem jeziku.
 • Definirajte prednosti in inovativnosti vaših produktov (proizvodov ali storitev) Pazite na omejitev znakov do 2000 znakov vključujoč presledke.
 • Na tem mestu podajte kolikor se da širok in poglobljen opis poslovnega povpraševanja (iz katerega potem pripravite tudi zgornji povzetek), s čimbolj natančno definiranim opisom kaj iščete v zvezi z vašim produktom (proizvod, storitev) ter navedite možne načine poslovnega sodelovanja.
 • V primeru, da iščete posebne tehnične specifikacije ali ekspertize na strani potencialnega poslovnega partnerja, jih tu definirajte.
  Izbranih je lahko več statusov.
 • Če gre za kakšne posebnosti glede varovanja pravic IL, jih definirajte na tem mestu.
 • Definirajte vašo SKD klasifikacijo za kar je podjetje registrirano (npr. C25.110 - Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov)
 • Navedite svoje kontaktne podatke.
 • Definirajte specifične države v katerih želite, da se promovira vasa poslovna ponudba. Ob tem imejte v mislih, da je EEN mreža prisotna v vseh državah EU ter še nekaterih državah izven EU. Če jih ne definirate bo poslovna ponudba promovirana v vseh državah, kjer deluje mreža Enterprise Europe Network. Za ogled v katerih državah deluje mreža EEN glejte tule: http://een.ec.europa.eu/about/branches .
  Tu definirate tip organizacije velikost vase organizacije (podjetja)
 • Please enter a value greater than or equal to 1700.
  Leto ustanovitve vašega podjetja
 • Če je potrebno še kaj posebnega omeniti, izpostaviti, definirajte tule.
 • Omenite kakšne standarde in certificate poseduje(jo) vaši proizvod(i) oz. storitve, oz. vase podjetje.
 • Naštejte tuje jezike v katerih lahko tekoče komunicirate s potencialnimi poslovnimi partnerji
 • Čim bolj natančno opredelite kakšen tip poslovnega partnerja iščete in kakšna naj bi bila njegova vloga v poslovnem razmerju do vas (glede na vase povpraševanje). Bolj natančno kot definirate, boljši so lahko “zadetki”.
  Lahko izberete več možnosti
 • ČE IMATE FOTOGRAFIJE, KI SE VEŽEJO NA VAŠE POVPRAŠEVANJE (npr. fotografije produkta za katerega iščete podizvajalca) NAM JIH LAHKO POŠLJETE V SAMOSTOJNI DATOTEKI FORMATA JPG, GIF ali JPEG DO VELIKOSTI 4MB. FOTOGRAFIJE BODO DODANE POSLOVNEMU POVPRAŠEVANJU IN JIH BODO POTENCIALNI INTERESENTI VIDELI PRI VAŠI OBJAVLJENI PONUDBI.

Close