Novih 30 milijonov evrov mikrokreditov namenjenih mikro in malim podjetjem

Novih 30 milijonov evrov mikrokreditov namenjenih mikro in malim podjetjem

Novih 30 milijonov evrov mikrokreditov namenjenih mikro in malim podjetjem

Mikro in mala podjetja, ki potrebujejo finančna sredstva za svoje poslovanje, imajo preko Slovenskega podjetniškega sklada (SPS) ponovno priložnost hitro, enostavno ter pod zelo ugodnimi pogoji zaprositi za mikrokredit do višine največ 25.000 evrov za manjše investicije oziroma obratna sredstva. Na voljo je kar 30 milijonov evrov, kar bo številnim podjetjem omogočilo premostitev likvidnostnih potreb.

SPS je danes v Uradnem listu RS številka 46/2023 objavil javni razpis P7 2023 – Mikrokrediti 2023, katerega razpisuje iz sredstev Sklada skladov SID Banke.

Za sredstva bodo lahko zaprosila mikro in mala podjetja z najmanj enim zaposlenim, ustanovljena pred 1. januarjem 2022 in z bonitetno oceno vsaj SB7. Pridobljena sredstva bodo podjetja lahko porabila za financiranje različnih stroškov, kot so: nakup nove opreme, nakup patentiranih pravic, licenc, stroški materiala in trgovskega blaga, stroški storitev, plače zaposlenih ter drugih operativnih stroškov.

Mikrokrediti v višini od 5.000 evrov do 25.000 evrov so na voljo z ročnostjo do 5 let s poudarkom na enostavni in hitri pridobitvi. Ostale ugodnosti so izražene v:

  • nižjih zahtevah po zavarovanju (8 menic podjetja),
  • nižji obrestni meri (37,5 odstotni 6-mesečni EURIBOR in fiksni pribitek 0,8 odstotkov),
  • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,
  • kredit lahko krije do 100 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 evrov,
  • stroški odobritve in vodenja kredita se ne zaračunavajo.

Postopek priprave je nezahteven. Vloge podjetja oddajo elektronsko preko ePortala na SPS. Javni razpis ima več prijavnih rokov:

  • 22. maj 2023 do 14. ure
  • 18. junij 2023 do 14. ure
  • 18. september 2023 do 14. ure
  • 10. oktober 2023 do 14. ure

Razpis bo odprt do porabe sredstev.

Kreditojemalcu se lahko po tem javnem razpisu odobrita največ dva mikrokredita.

Celoten Razpis P7 2023 - Mikrokrediti je dostopen na spletni strani SPS

Close