Nov podjetniški inkubator v Mariboru

Nov podjetniški inkubator v Mariboru

Nov podjetniški inkubator v Mariboru

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor je odprla novo enoto Mrežnega podjetniškega inkubatorja Podravje na Jadranski cesti 28, v Mariboru. Na voljo je 12 pisarn v velikosti od 20m2 do 25m2, kot tudi co-working prostori. Članom inkubatorja bodo poleg zelo ugodne najemnine na voljo tudi brezplačne podjetniške delavnice in izobraževanja, pomoč izkušenega osebja pri razvoju podjetniške ideje, storitve mreženja in strokovno pomoč pri iskanju virov financiranja iz zasebnih in javnih sredstev …

Agencija si je kot eno izmed pomembnih nalog v letu 2021 na področju razvoja podjetništva zadala vzpostaviti t. i. Mrežni podjetniški inkubator Podravje (MPIP). Vzpostavitev regijskega inkubatorja predstavlja nadgradnjo podpornega okolja za podjetništvo na regionalni ravni, ob tesnem sodelovanju z lokalnimi skupnostmi. Pospešuje ustanavljanje novih podjetij ter nudi konkretno pomoč pri delovanju, rasti ter razvoju ustanovljenih podjetij. Mrežni podjetniški inkubator bo strateškega pomena v celotni regiji in bo deloval na več mikro lokacijah širom celotne Podravske regije. Slednje je načrtovano v dogovoru z zainteresiranimi občinami, ki imajo neizkoriščeno infrastrukturo, kjer bi se lahko izvajala celovita podjetniška podpora ali pa se bodo lotile izgradnje nove infrastrukture. Prav tako je predvideno sodelovanje s podjetji, ki razpolagajo s primerno infrastrukturo.

Prioritetna področja v inkubatorju so:

  • digitalizacija,
  • pametna mesta in skupnosti, pametne stavbe, dom z lesno verigo,
  • krožno gospodarstvo.

Prijavijo se lahko mlada podjetja, organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, katerih starost praviloma ne presega 5 let. Prednost imajo posamezniki, skupine ali podjetja, ki razvijajo, proizvajajo in tržijo inovativne izdelke ali storitve.

DODATNE INFORMACIJE: Več informacij je na voljo na spletni povezavi: https://rra-podravje.si/novice/2021/javni-poziv-za-vkljucitev-v-mrezni-podjetniski-inkubator-energetika-maribor ali po e-pošti: natalija.bogdan@rra-podravje.si.

Close