Nov "deep tech" program EU za podporo ženskim podjetnicam

Nov "deep tech" program EU za podporo ženskim podjetnicam

Nov “deep tech” program EU za podporo ženskim podjetnicam

Evropska unija predstavlja novo edicijo projekta Women Tech EU, katerega glavni cilj je podpirati ženske ustanoviteljice in podjetnice, ki vodijo start-upe v deep tech sektorju iz Evrope.

Prvi javni razpis, ki teče od 18. marca 2024 do 20. maja 2024, bo izbral in okrepil 40 start-upov na področju globokih tehnologij, ki jih vodijo ženske in ki bodo prispevali k zelenemu, digitalnemu in socialnemu prehodu v skladu z evropskimi cilji.

Razpis je odprt za ženske podjetnice iz EU in držav, povezanih s programom Obzorje Evropa, ki izpolnjujejo merila za upravičenost, opisana v razpisnih dokumentih. S financiranjem v višini 75.000 EUR in personaliziranim programom poslovnega razvoja bo projekt utrl pot tem inovatorkam, da zasijejo kot voditeljice in inovatorke

Poleg financiranja bo program storitev, ki bodo ponujene, vključeval:

  • Storitev 1: Ženske mentorice (en sestanek na mesec v trajanju šestih mesecev)
  • Storitev 2: Doseganje vlagateljev in priprava na predstavitev
  • Storitev 3: Preverjanje pripravljenosti za vlagatelje in izvoz
  • Storitev 4: Usposabljanje mehkih veščin
  • Storitev 5: Strategija in izvedba prodaje
  • Storitev 6: Ocena vpliva na okolje
  • Storitev 7: Dostop do podjetij

Ob prijavi bo kandidatka izbrala tri storitve, ki bi jih želela pridobiti od projekta Women Tech EU. 

Za več informacij obiščite spletno stran projekta: www.womentecheurope.eu

 

Women TechEU je dvoletni projekt, financiran s strani EU, ki podpira ženske, ki vodijo start-up podjetja v sektorju globokih tehnologij iz Evrope.

Konzorcij projekta bo v dveh letih razpisal 4 razpise za prijave, ki bodo po strogi ocenjevalni postopku rezultirali v skupno 160 prejemnicah. Vsaka prejemnica bo prejela 75.000 EUR nepovratnih sredstev ter personaliziran program poslovnega razvoja, ki vključuje mentorstvo, coaching in ciljno ususmerjeno usposabljanje med drugimi možnostmi.

Close