Mladi upi 2021 s teorijo in prakso do novih podjetniških ciljev

Mladi upi 2021 s teorijo in prakso do novih podjetniških ciljev

Mladi upi 2021 s teorijo in prakso do novih podjetniških ciljev

Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu ''Jožef Stefan'' je konec aprila organiziral spletno podjetniško delavnico Mladi upi 2021. Predstavljena so bila naslednja področja:

  • finančne spodbude za mlada inovativna podjetja (Slovenski podjetniški sklad, Nina Urbanič)
  • priložnosti na področju izobraževanja, usposabljanja in mobilnosti za (post)doktorske študente in raziskovalce (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, mag. Marja Medved)
  • intelektualna lastnina z opredelitvijo pojmov, vlaganjem patentnih prijav in drugimi ključnimi področji, na katere je treba biti pozoren (Institut ''Jožef Stefan'', dr. Levin Pal in Tomaž Lutman)
  • prikaz izkušenj iz prakse o ustanovitvi odcepljenega podjetja Plasmadis d. o. o. (doc. dr. Gregor Primc)
  • oblikovanje poslovnega modela, značilnosti odcepljenih podjetij in možnosti predstavitve poslovne ideje (pitch) (Institut ''Jožef Stefan'', mag. Robert Blatnik)

Predstavljene vsebine so zanimive za vse, ki jih zanima možnost ustanovitve podjetja, na kaj je treba biti pozoren pri pridobivanju finančnih sredstev, pri zaščiti idej in drugimi področji, ki lahko pomembno vplivajo na podjetniško pot in sam uspeh.

Spletno delavnico si lahko ogledate v videoposnetku.

Close