MIND4MACHINES - orodje za oceno pripravljenosti za naložbe

MIND4MACHINES - orodje za oceno pripravljenosti za naložbe

MIND4MACHINES – orodje za oceno pripravljenosti za naložbe

Vprašalnik za oceno stopnje pripravljenosti za naložbe omogoča podjetjem/projektom, da opredelijo svoje prednosti in slabosti ter razvijejo prilagojen program storitev, ki obravnava njihove potrebe in izzive.

Na podlagi rezultatov, pridobljenih z oceno IRL, lahko podjetja uvedejo potrebne izboljšave za prijavo na javne razpise za neposredno finančno podporo ali podporo inovacijskim storitvam.

Orodje stopnje pripravljenosti za naložbe je vstopna točka v pospeševalni program MIND4MACHINES.

Video predstavitev

Cilj projekta MIND4MACHINES je olajšati medsektorsko in čezmejno podporo, ki jo proizvodna MSP potrebujejo za preizkušanje in sprejemanje najnovejših digitalnih tehnologij za preobrazbo v pametnejšo, okolju prijaznejšo in z viri učinkovitejšo proizvodnjo, usklajeno z najnovejšimi politikami EU.

Projekt želi vzpostaviti obsežne demonstracijske centre za preizkušanje različnih digitalnih rešitev, kar bo proizvodnim podjetjem, vključenim v projekt, omogočilo soočanje z izzivi digitalizacije in trajnostne industrije.

Proizvodna podjetja so vabljena, da uporabijo odprt inovacijski prostor MIND4MACHINES in poiščejo rešitve za digitalizacijo proizvodnih procesov.

MSP in zagonska podjetja, ki zagotavljajo tehnologijo, so vabljena, da:

  • ponudijo rešitve za potrebe proizvodnih podjetij prek odprtega inovacijskega prostora MIND4MACHINES in se s tem predlogom rešitve prijavijo na javni razpis za pridobitev sredstev,
  • uporabijo orodje za oceno pripravljenosti za naložbe, da ocenijo svojo pripravljenost za naložbe, kar jim bo odprlo vrata odprtih razpisov in pospeševalnih programov,
  • vstopijo v pospeševalnike MIND4MACHINES.

Close