Mariborska razvojna agencija

 Pobreška cesta 20, 2000 Maribor
 +386 (0)2 333 13 00
 +386 (0)2 333 13 09
 
een@mra.si
www.mra.si

Vladimir Rudl
Vodja
 +386 (0)2 333 13 03
 vladimir.rudl@mra.si

Peter Ekart
Področje sodelovanja v programih EU
Promocija, stiki z javnostmi
 +386 (0)2 333 13 02
 peter.ekart@mra.si

Jolanda Damiš
Področje mednarodnega poslovnega sodelovanja
 +386 (0)2 333 13 07
 jolanda.damis@mra.si

Close