Vsi dogodki

Personalised medicine (H2020- SC1-2016-2017)

Namen razpisa je izboljšanje splošnega zdravja, razvoja zdravstvenih storitev in ustvarjanja delovnih mest na tem področju z ozirom na staranje evropske populacije. Strategija razpisa je promoviranje zdravega s ...

Mobility for growth (H2020-MG- 2016-2017)

Transport je eno izmed področij, kamor se vključuje pametne tehnologije za dosego povečane povezanosti, mobilnosti, varnosti in zmanjšanje vpliva na okolje. Razpis načrtuje izboljšanje uporabniku prijazne infra ...

Greening the economy (H2020- SC5-2016-2017)

Namen razpisa je podpora in razvoj okolju prijaznega gospodarstva, trajnostnega upravljanja z naravnimi viri v skladu z naraščanjem svetovnega prebivalstva. Za dosego ciljev na tem področju je potrebno vključit ...

Internet of things (H2020-IOT- 2016-2017)

Internet stvari (ang. Internet of things - IoT) je razpis, ki spodbuja širitev interneta stvari v Evropi in podpornih tehnologij. Sestavljen je iz temeljnih razpisov in aktivnosti, ki bodo povezovale vsebino. T ...

Earth observation (H2020-EO- 2017)

Razpis se posveča raziskovanju klimatskih sprememb, okolja in učinkoviti izrabi surovin z uporabo Sistemov za globalno opazovanje zemlje (GEOSS – ang. Global Earth Observation Systems of Sytems), ki vključujejo ...

Close