Javni razpis za zagotavljanje podpornih storitev za podjetja

Javni razpis za zagotavljanje podpornih storitev za podjetja

Javni razpis za zagotavljanje podpornih storitev za podjetja

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v petek, 22. septembra 2023, objavila Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za obdobje 2023–2025. Namen razpisa v vrednosti 7.763.964 evrov je zagotavljanje učinkovitega podpornega okolja, ki bo po vsej Sloveniji zagotavljalo brezplačne podporne storitve za ciljne skupine uporabnikov.

 

Upravičenci po tem javnem razpisu so regijski konzorciji, ki so sestavljeni iz podpornih institucij SPOT Svetovanje in inkubatorjev. Ti bodo izvajali storitve podpornega okolja v vseh statističnih regijah v Sloveniji. Rok za oddajo vlog je 20. oktober 2023, financiranje za ciljne skupine uporabnikov podpornih storitev pa se bo izvajalo od 1. novembra letos do konca decembra 2025.

Brezplačne aktivnosti bodo namenjene vsem potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem, vključno s socialnimi podjetji v vseh fazah razvoja. Prispevale bodo h krepitvi podjetniškega potenciala, k pospeševanju ustanavljanja novih podjetij, vključno s socialnimi podjetji, povečevanju števila in stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij ter premagovanju ovir na podjetniški poti.

Javni razpis delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Cilji so povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa. Z njim želimo povečati tudi zgodnje podjetniške aktivnosti in prispevati k večjemu nastajanju, izboljšanju rasti in razvoju podjetij. Izvajanje celovitih podpornih storitev bo obsegalo osnovno SPOT svetovanje, dogodke podjetniškega usposabljanja, podjetniško mentoriranje in ekspertno svetovanje. Del aktivnosti pa bo namenjen tudi promociji podjetniške kulture.

Več informacij o javnem razpisu z razpisno dokumentacijo je na voljo na spletni strani Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije.

Close