Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija
Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana
: +386 (0)1 589 18 70
Faks: +386 (0)1 589 18 77
 info@spiritslovenia.si
www.spiritslovenia.si

dr. Igor Milek
Področje sodelovanja v programih EU
 +386 (0)590 89 505
 igor.milek@spiritslovenia.si

Aleš Ogorevc
Področje mednarodnega poslovnega sodelovanja
[koordinator promocijskih aktivnosti mreže EEN]
+386 (0)1 530 98 14
 ales.ogorevc@spiritslovenia.si

Close