Intelektualna lastnina

Intelektualna lastnina je vse okoli nas. Vsak izdelek ali storitev, ki ga uporabljamo v vsakdanjem življenju je rezultat dolge verige velikih ali majhnih novosti, kot so spremembe v obliki, ali izboljšave, ki naredijo izdelek drugačen na pogled ali za uporabo.

Morda se sprašujete zakaj mora biti vaše podjetje pozorno na intelektualno lastnino oz. katere koristi mu lahko prinese.

Glede na izdelke in storitve, ki jih vaše podjetje nudi, je verjetno, da redno uporablja in ustvarjanja veliko intelektualne lastnine. V tem primeru, bi morali v podjetju sistematično upoštevati ukrepe potrebne za varovanje, upravljanje in uveljavljanje, da bi dobili najboljše možne poslovne rezultate iz svojega lastništva. Če uporabljate intelektualno lastnino, ki pripada drugim, potem morate razmisliti tudi o nakupu ali pridobitvi pravice do uporabe te lastnine, zato da bi se izognili sporu in posledično dragim sodnim postopkom.

V podjetju:
- Imate svoje trgovsko ime ali eno ali več blagovnih znamk?
- Imate dragocene zaupne poslovne informacije (seznama strank do prodajne strategije)?
- Imate ustvarjalne izvirne modele?
- Izdelujete ali sodelujete pri izdelavi, objavi, razširjanju avtorskih del?
- Ste izdelali ali izboljšali izdelek ali storitev?

V vseh teh primerih mora podjetje razmisliti kako najbolje uporabiti sistem intelektualne lastnine v svojo korist. Ne pozabite, da intelektualna lastnina lahko pomaga vašemu podjetju v skoraj vseh vidikih razvoja podjetja in njegovi konkurenčni strategiji: od razvoja izdelka in zasnove modela, trženja izdelkov in storitev ter pridobivanja finančnih sredstev s pomočjo licenciranja ali franšizinga.

Slovenska mreža Enterprise Europe Network vam nudi pomoč pri zaščiti in komercializaciji vaše intelektualne lastnine.

Povzeto po WIPO.

Kontaktne osebe:

 

Petra Arzenšek

01 58 98 156

 petra.arzensek@gzs.si

Levin Pal

 01 477 33 03

 levin.pal@ijs.si

 

Close