Institut "Jožef Stefan"

Institut »Jožef Stefan«
Jamova 39, 1000 Ljubljana
+386 (0)1 477 39 00
+386 (0)1 251 93 85
  een@ijs.si
www.ijs.si
tehnologije.ijs.si

 

France Podobnik
Področje inovacij, prenosa znanja in tehnologij
 +386 (0)1 477 38 42
 france.podobnik@ijs.si

mag. Marjeta Trobec
Področje inovacij, prenosa znanja in tehnologij
 +386 (0)1 477 38 79
 marjeta.trobec@ijs.si

mag. Robert Blatnik
Področje inovacij, prenosa znanja in tehnologij
 +386 (0)1 477 34 24
 robert.blatnik@ijs.si

Matej Mrak
Področje inovacij, prenosa znanja in tehnologij
+386 (0)1 477 32 87
matej.mrak@ijs.si

Tomaž Lutman
Področje inovacij, prenosa znanja in tehnologij
 +386 (0)1 477 38 01
 tomaz.lutman@ijs.si

Robert Premk
Področje inovacij, prenosa znanja in tehnologij
 +386 (0)1 477 32 87
 robert.premk@ijs.si

Close