Horizon IP Scan – nova podporna storitev za intelektualno lastnino za MSP

Horizon IP Scan – nova podporna storitev za intelektualno lastnino za MSP

Horizon IP Scan – nova podporna storitev za intelektualno lastnino za MSP

Horizon IP Scan je nova, brezplačna podporna storitev na področju intelektualne lastnine, ki jo zagotavlja Evropska komisija in je posebej zasnovana za pomoč evropskim malim in srednje velikim podjetjem (MSP) pri upravljanju in vrednotenju IP v skupnih raziskovalnih in inovacijskih prizadevanjih in projektih. Poudarek je na MSP, ki sodelujejo v projektih Horizon Europe, ki jih financira EU, vključno s posebnimi shemami, kot so pobude za inovativno usposabljanje (MSCA) ali projekti EIC Pathfinder/Transition.

Poleg tega so mala in srednje velika podjetja, ki jih podjetniška podporna mreža Enterprise Europe Network napoti na Horizon IP Scan zaradi načrtovanega sodelovanja z drugimi subjekti pri raziskovalno-inovacijskih projektih, prav tako upravičena do storitve do šest mesecev po začetku projekta, vendar po možnosti pred je podpisan kakršen koli dogovor.

Na podlagi obsežne mreže izkušenih lokalnih strokovnjakov za intelektualno lastnino, ki pokriva vse države članice EU in pridružene države programa Horizon Europe, ekipa Horizon IP Scan zagotavlja individualno, strokovno oceno neopredmetenih sredstev MSP z uporabo dobro uveljavljenih metod in orodij za diagnostiko intelektualne lastnine.

Na odprt poziv se lahko zainteresirana MSP prijavijo kadar koli do novembra 2023.

Predstavitvena brošura

Več informacij je na voljo na naslednji povezavi: https://downloads.eurice.eu/IP-Scan/HorizonIPScan_Info_Package_2022.zip

Close