Gospodarska zbornica Slovenije

 Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
 +386 (0)1 58 98 100
www.gzs.si

Andrej Brvar
Vodja oddelka
 +386 (0)1 58 98 461
andrej.brvar@gzs.si

Petra Arzenšek
Vodja projekta
Poslovne priložnosti in področje inovacij, prenosa znanj in tehnologij
 +386 (0)1 58 98 156
 petra.arzensek@gzs.si

Close