Gospodarska zbornica Slovenije

 Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
 +386 (0)1 58 98 100
www.gzs.si

Andrej Brvar
Vodja oddelka
 +386 (0)1 58 98 461
andrej.brvar@gzs.si

Petra Arzenšek
Področje inovacij, prenosa znanja in tehnologij
Področje sodelovanja v programih EU
 +386 (0)1 58 98 156
 petra.arzensek@gzs.si

Close