Finančno orodje EU za ukrepanje proti podnebnim spremembam - LIFE

Finančno orodje EU za ukrepanje proti podnebnim spremembam - LIFE

Finančno orodje EU za ukrepanje proti podnebnim spremembam – LIFE

Program LIFE predstavlja glavni instrument Evropske unije za financiranje projektov na področju varstva okolja in ukrepanja proti podnebnim spremembam.

Od ustanovitve leta 1992, je omenjeni program do danes sofinanciral več tisoč projektov. Program LIFE za obdobje 2021-2027 upravlja Izvajalska agencija za evropsko podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA), s proračunom v višini 5,4 milijarde evrov, ki je razdeljen na štiri podprograme:

  • Narava in biotska raznovrstnost
  • Krožno gospodarstvo in kakovost življenja
  • Omilitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje
  • Prehod na čisto energijo

Podrobnejše informacije o programu LIFE so na voljo na spletni strani CINEA.

Vsi razpisi za predloge projektov v okviru programa LIFE za leto 2024 bodo objavljeni na portalu za financiranje in razpise 18. aprila 2024.

Registracije se bodo odprle 8. aprila

Vaša nacionalna kontaktna točka za program LIFE vam lahko pomaga pri prijavi in organizira informativne/družabne dogodke ter delavnice za pisanje predlogov. Več informacij najdete tukaj.

Mreženje in svetovanje

Možnosti mreženja v obliki virtualnih dvostranskih sestankov med potencialnimi prijavitelji in predstavniki Nacionalnih kontaktnih točk (NCP) bodo na voljo v obdobju od 23. aprila do 30. septembra 2024.

Na strani za mreženje jih lahko identificirate in izberete na podlagi področij strokovnega znanja. V prošnji za sestanek navedite področje in temo svojega predloga.

Za vsa vprašanja glede dogodka ali vaše registracije se obrnite na: lifeinfodays2024@vo-europe.eu 

Ta sveženj informacij odpira številne priložnosti za organizacije in posameznike, ki se ukvarjajo z varstvom okolja in ukrepi proti podnebnim spremembam, da pridobijo finančna sredstva in podporo za svoje projekte. Ključno je, da zainteresirani akterji pravočasno pripravijo in oddajo svoje predloge, izkoristijo možnosti mreženja in pridobijo potrebno svetovanje preko nacionalnih kontaktih točk in drugih razpoložljivih virov.

Close