Finančna pomoč za svetovanje na področju uveljavljanja pravic intelektualne lastnine

Finančna pomoč za svetovanje na področju uveljavljanja pravic intelektualne lastnine

Finančna pomoč za svetovanje na področju uveljavljanja pravic intelektualne lastnine

Urad za intelektualno lastnino skupaj s Češkim uradom za industrijsko lastnino in Avstrijskim patentnim uradom sodeluje v pilotnem projektu Urada Evropske unije za intelektualno lastnino. V okviru projekta bodo strokovnjaki s področja intelektualne lastnine v sodelujočih državah v obdobju od septembra do novembra pilotno izvedli nekaj storitev, poimenovanih »IP Scan Enforcement«.

Za storitev lahko mala in srednje velika podjetja (MSP) iz Slovenije prejmejo vrednotnico v višini 810 evrov.

Vrednotnica predstavlja finančno pomoč (sofinanciranje stroškov storitve) za svetovanje oziroma strokovno pomoč, ki jo MSP lahko prejme s strani strokovnjakov na področju uveljavljanja pravic intelektualne lastnine (npr. spori glede kršitev pravic intelektualne lastnine, ugovori zoper prijave znamk, zahteve za ničnost pravic, kazenski, civilni in drugi spori).

To pomeni, da lahko od 18. septembra dalje MSP poleg že obstoječih vrednotnic za znamke, modele, patente in žlahtniteljske pravice pri EUIPO oddajo prijavo za vrednotnico za novo storitev »IP Scan Enforcement«.

Zainteresirana MSP lahko oddajo elektronsko vlogo za pridobitev vrednotnice za novo storitev (v angleščini) do 8. decembra 2023.

Po prejemu vrednotnice s strani EUIPO se lahko MSP iz Slovenije za izvedbo storitve obrnejo na Urad za intelektualno lastino, ki jih bo napotil na strokovnjake s področja intelektualne lastnine, ki sodelujejo pri pilotnem projektu.

Vir: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino

Close