Evropska finančna podpora podjetjem

Evropska finančna podpora podjetjem

Evropska finančna podpora podjetjem

Boj proti koronavirusu je s številnimi ukrepi neposredno vplival na poslovanje podjetij po celotni Evropi in drugod, od omejevanja poslovanja do pogoste zaustavitve aktivnosti. Mala in srednje velika podjetja se v takšnih razmerah soočajo s težavami pri zagotavljanju likvidnosti, s čimer se povečuje negotovost prihodnjega poslovanja, kot tudi negativnega vpliva na dogajanje na trgu dela, prav tako pa se povečujejo ostala tveganja, zaradi katerih so banke manj naklonjene odobravanju novih finančnih sredstev podjetjem.

Po marčevski napovedi o zagotavljanju pomoči podjetjem, je 6. aprila 2020 Evropska komisija sprostila milijardo evrov sredstev iz Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI, European Fund for Strategic Investments) kot garancijo Evropskemu investicijskemu skladu (EIF, European Investmen Fund). Na ta način bodo banke in ostali finančni posredniki lahko zagotovili potrebna finančna sredstva vsaj 100.000 evropskim malim in srednje velikim podjetjem za premagovanje težav, povezanih s koronavirusom. Znesek razpoložljivega financiranja podjetjem bo dosegel približno 8 milijard evrov. V ta namen je EIF že objavil razpis obstoječim in novim finančnim posrednikom, v okviru katerega bodo le-ti z zahtevkom ali preko poenostavljenega postopka pridobili sredstva ter jih malim in srednje velikim podjetjem lahko odobrili že v mesecu aprilu.

Do samih sredstev bo možno priti preko lokalnih bank oziroma ostalih pristojnih finančnih institucij (seznam slovenskih finančnih posrednikov). Obenem za soočanje z likvidnostnimi težavami trenutno tudi SID banka nudi neposredno financiranje podjetij s programom SDMKV, predvsem za velika podjetja, predvidoma sredi aprila pa bo na voljo program MSP9, namenjen malim in srednje velikim podjetjem, samostojnim podjetnikom in zadrugam.

Prav tako se bo glede na potek dogajanja pripravilo dodatne ukrepe in finančne instrumente, s katerimi se bo lajšalo težave podjetij.

Več podrobnosti o finančni podpori je na voljo v Izjavi za javnost.

Close