Eurostars: skupni nadnacionalni razpis za inovativna podjetja

Eurostars: skupni nadnacionalni razpis za inovativna podjetja

Eurostars: skupni nadnacionalni razpis za inovativna podjetja

Evropsko partnerstvo za inovativna podjetja / Eurostars je instrument financiranja, ki podpira inovativna mala in srednja podjetja in projektne partnerje (velika podjetja, univerze, raziskovalne organizacije in druge vrste organizacij) s financiranjem mednarodnih projektov sodelovanja na področju raziskav, razvoja in inovacij. S sodelovanjem lahko organizacije dostopajo do javnih sredstev za mednarodne skupne projekte raziskav in razvoja na vseh področjih.

Vlogo za projekt na področju raziskav, razvoja in inovacij lahko je možno oddati med 13. julijem 2022 in 15. septembrom 2022.

  • Opredelite svojo projektno zamisel

  • Sodelujte na mednarodni ravni in si izmenjajte strokovno znanje in izkušnje

  • Razvijte izdelke, postopke ali storitve, ki jih je mogoče zlahka tržiti

Informacije o financiranju

Znesek financiranja, ki ga vaša organizacija prejme ob sodelovanju v projektu, upravlja nacionalni organ za financiranje. Pravila financiranja se od države do države razlikujejo.

Upravičenost

Za prijavo mora podjetje izpolnjevati naslednja merila:

  • Projektni konzorcij vodi inovativno podjetje iz države Evropskega partnerstva za inovativna MSP / Eurostars.
  • Projektni konzorcij sestavljata vsaj dva med seboj neodvisna subjekta.
  • Projektni konzorcij sestavljajo subjekti iz vsaj dveh držav Evropskega partnerstva za inovativna MSP / Eurostars, pri čemer vsaj ena organizacija prihaja iz države EU ali pridružene države programa Obzorje Evropa.
  • Proračun MSP iz sodelujočih držav (brez morebitnih podizvajalcev) znaša 50 % ali več skupnih stroškov projekta.
  • Noben posamezni udeleženec ali država ni odgovorna za več kot 70 % proračuna projekta.
  • Projekt traja 36 mesecev ali manj.
  • Projekt se osredotoča izključno na civilne aplikacije.

Pred oddajo projektne prijave preberite vse smernice. Če ne boste izpolnjevali vseh meril za upravičenost, bo vaša vloga zavrnjena.

Več informacij o načinu prijave: TUKAJ

Close