Discover Vienna: Manufacturing Edition 2023

Discover Vienna: Manufacturing Edition 2023

Discover Vienna: Manufacturing Edition 2023

Priložnost za startup in scaleup podjetja z rešitvami na področju proizvodnih tehnologij

EIT Manufacturing East in Vienna Business Agency tudi letos izvajata program Discover Vienna: Manufacturing Edition, ki bo potekal med ViennaUP’23 - največjim decentraliziranim startup festivalom v srednji Evropi. Program bo potekal od 30. maja do 2. junija 2023.

K sodelovanju v programu Discover Vienna: Manufacturing Edition so vabljena evropska startup in scaleup podjetja, ki zagotavljajo rešitve na področju proizvodnje ali Industrije 4.0 in ki se zanimajo za širitev na avstrijski trg.

Program Discover Vienna: Manufacturing Edition omogoča:

  • dva meseca mentorske in coaching podpore s poudarkom na poslovnem razvoju, ki jo zagotavlja EIT Manufacturing East
  • intenzivni program dostopa do trga in spoznavanja dinamike na avstrijskem trgu, ki ga izvajata Vienna Business Agency in EIT Manufacturing East
  • poglobljena srečanja in predstavitev vodilnih avstrijskih proizvodnih podjetij
  • udeležbo na vodilnih dogodkih za mreženje: "aws Connect Day" in "Manufacturing Day"
  • prepoznavnost in mednarodno oglaševanje
  • dostop do poslovnih storitev EIT Manufacturing in pretok poslov z možnostjo financiranja do 400.000 EUR.

Rok za prijavo je 31. marec 2023.

Podrobnosti o pozivu Discover Vienna: Manufacturing Edition 2023

Close