[digitalne delavnice] Inovacije na temo trajnostnega prehoda v prehranskem sistemu

[digitalne delavnice] Inovacije na temo trajnostnega prehoda v prehranskem sistemu

[digitalne delavnice] Inovacije na temo trajnostnega prehoda v prehranskem sistemu

ITC -  Inovacijsko tehnološki grozd Murska Sobota je partner v projektu GLOBAL FOODTURE, katerega cilj je vzpodbuditi trajnostni prehod v sistemih hrane skozi sodelovanje s partnerji v Evropi in Aziji (Japonska, Tajska, Južna Koreja in Singapur).

V okviru projekta potekajo številne delavnice, ki so usmerjene v posamezna ključna področja sistemov hrane – kmetijstvo, alternativni viri hrane, personalizirana hrana in zdravje, trajnostno pakiranje ter problematika zavržene hrane. V organizacijo delavnic vključujemo podjetja iz Evrope in Azije, ki predstavljajo najnaprednejše produkte, storitve in tehnologije, hkrati pa so na voljo različni dogodki za povezovanje in B2B sestanke, ki potekajo v soorganizaciji Enterprise Europe Network, medtem ko bodo v letu 2023 organizirali tudi dve misiji v Azijo, pri čemer bodo sofinancirali udeležbo posameznih/izbranih podjetij, ki bodo sodelovala v programu.

ONE PAGER

Tema naslednje delavnice, ki bo potekal 8. decembra je Valorizacija biomase / tehnologije in komercializacija poti za ustvarjanje vrednosti iz agroživilske strani v okviru krožnega gospodarstva.

Več informacij PRIJAVA

Naslednja pomembna delavnica Digital technologies uptake in order to support the future of the food system (Digitalne tehnologije za podporo prihodnosti prehranskega sistema) bo v okviru projekta izvedena 16. februarja 2023 za dve tematiki:

  • Sistemi sledljivosti v dobavnih verigah s pomočjo blockchain tehnologije
  • Sistemi za podporo odločanju za upravljanje kmetij

Delavnice potekajo v angleškem jeziku.

Seznam vseh delavnic najdete spodaj in v prilogi, za sodelovanje v programu pa se lahko prijavite na povezavi: https://globalfoodture.b2match.io/

Close