CRPZ UP FM povezuje lokalne partnerje za mednarodne uspehe

CRPZ UP FM povezuje lokalne partnerje za mednarodne uspehe

CRPZ UP FM povezuje lokalne partnerje za mednarodne uspehe

Projekt EEN kot ključni povezovalec

Center za razvoj in prenos znanja Univerze na PrimorskemFakultete za management (CRPZ UP FM) že vrsto let aktivno deluje v okviru projekta Enterprise Europe Network (EEN). EEN je največja mreža za podporo malim in srednje velikim podjetjem z mednarodnimi ambicijami, ki združuje več kot 600 organizacij po vsem svetu. CRPZ UP FM kot del te mreže povezuje lokalne partnerje in podjetja s ciljem doseganja mednarodnih uspehov.

Podpora lokalnim podjetjem in ustanovam pri mednarodni rasti

V sklopu projekta EEN, CRPZ UP FM nudi vrsto storitev, ki so namenjene pomoči podjetjem pri mednarodnem poslovanju. Med te storitve sodijo individualno svetovanje, organizacija mednarodnih poslovnih srečanj, pomoč pri iskanju poslovnih partnerjev ter podpora pri čezmejnih inovacijskih projektih. S temi aktivnostmi CRPZ UP FM pomaga podjetjem premagovati ovire in izkoriščati priložnosti na globalnih trgih.

Prepoznan potencial za sodelovanje med InnoRenew CoE in Oljarno Lisjak

Center za razvoj in prenos znanja (CRPZ UP FM) je v okviru svoje misije povezovanja lokalnih partnerjev z mednarodnimi priložnostmi prepoznal izjemen potencial za sodelovanje med centrom odličnosti InnoRenew CoE in Oljarno Lisjak. Ta potencial je še posebej izrazit na področju, ki je obema skupno: les.

 

Les predstavlja temeljno surovino za oba partnerja, pri čemer InnoRenew CoE prinaša globoko znanje o trajnostni uporabi lesa, Oljarna Lisjak pa strokovnost pri proizvodnji vrhunskega oljčnega olja. Kombinacija teh znanj odpira vrata za napredne inovacije, kot so pametni sistemi za nadzor kakovosti proizvodnih procesov in trajnostne prakse. Obenem se potencialnima partnerjema ponuja tudi možnost za razvoj oziroma prijavo skupnih projektov, ki bi prispevali k boljši izrabi virov in večji konkurenčnosti na globalnem trgu.

S to sinergijo znanja in tehnologije, ki jo omogoča povezovanje preko Centra za razvoj in prenos znanja (CRPZ UP FM) v okviru projekta Enterprise Europe Network, lahko InnoRenew CoE in Oljarna Lisjak dosežeta nove višine v inovativnosti in trajnostnem razvoju, kar bo koristilo ne le njunima dejavnostma, temveč tudi širšemu gospodarskemu okolju.

Close