Marec 2020

Marec 2020

Tehnološke ponudbe

  • TOSG20200117001

Singapursko podjetje je razvilo programski paket IoT nove generacije brez zapletenega postopka kodiranja in obsežne nastavitve različnih modulov IoT. Industrijsko-agnostistična platforma je popolnoma delujoča in se vzdržuje brez kakršne koli oblike kodiranja, saj uporabnikom za konfiguracijo funkcij omogoča pristop »naredi sam« (DIY). Podjetje išče partnerstvo z MSP -ji ali multinacionalnimi podjetji preko licenc ali komercialnih sporazumov s tehnično pomočjo.

  • TOES20200128001

Špansko podjetje, ki deluje na področju vodne učinkovitosti, ponuja inovativno pametno napravo za merjenje in povečanje ozaveščenosti ter zmanjšanje porabe vode v stavbah brez zmanjšanja pretoka ali omejitve časa. Naprava omogoča vizualizacijo trenutne in skupne dnevne porabe vode in temperature vode. Temperatura vode in pretok se lahko statistično obdelujeta, kar prinese dodatne prihranke. Zanima jih sporazum o tehničnem sodelovanju ali komercialni sporazum s tehnično pomočjo.

  • TOBG20191217001

Bolgarski raziskovalni inštitut je razvil inovativno magnetno metodo za oceno erozije in prerazporeditve tal. Predlagana metodologija nadgrajuje in dopolnjuje omejitve in pomanjkljivosti konvencionalnih tehnik. Raziskovalna skupina išče sporazume o tehničnem sodelovanju ali sporazume o raziskovalnem sodelovanju.


Tehnološka povpraševanja

  • TRNL20200204001

Vodilna nizozemska maloprodajna organizacija išče nove metode in tehnologije za izboljšanje nadzora kakovosti sadja in zelenjave v supermarketu. Podjetje išče partnerje za razvoj aplikacije v okviru sporazuma o tehničnem sodelovanju. Povpraševanje se nanaša na objavljen javni izziv za inovacije na odprti platformi.

  • TRAT20200103001

Avstrijska javna institucija išče partnerje iz industrije, prednostno mala in srednja podjetja, ki imajo izkušnje s sistemi v dvigalih, ki lahko zagotovijo sistem za klice v sili brez ovir. Trajnostna rešitev z zaslonom/zaslonom in kamero bi morala biti prav tako sposobna zaznati kritične varnostne situacije, preprečiti lažne alarme, spremljati delovanje dvigal in zagotavljati informacije o strankah. Partnerji iščejo trgovinski sporazum s tehnično pomočjo ali sporazum o tehničnem sodelovanju.

  • TRFI20200207001

Finski tehnološki center išče skupaj z mednarodnimi energetsko tehnološkimi partnerji nove tehnologije zagonskih in rastočih podjetij s področja energije, da se prijavijo na pospeševalni program v energetskem sektorju. Možne vrste sodelovanja so lahko finančna in licenčna pogodba ter sporazum o tehničnem sodelovanju.

Close