December 2019

December 2019

Tehnološke ponudbe

  • TOHR20191107001

Hrvaško podjetje je izdelalo brezkodno razvojno platformo z že vgrajenimi aplikacijami, ki zaobjemajo stroškovno učinkovite digitalne pripomočke. Platforma omogoča enostaven dostop v oblaku (cloud-based platform). Posamezne aplikacije so uporabne na kateri koli napravi. Specifika omenjenih aplikacij je v tem, da jih je mogoče v celoti zasnovati, oblikovati in prilagoditi z uporabo ustreznih programov, ki ne zahtevajo vstopne kode. Platforma namreč temelji na prosto dostopnih tehnologijah in zagotavlja možnost interakcije z že obstoječimi sistemi. Ponuja se priložnost sklepanja finančnih in komercialnih dogovorov s tehnično podporo.

  • TODE20191031001

Nemško MSP je oblikovalo inovativno rešitev - platformo v oblaku. Platforma pripomore k bistveni poenostavitvi in avtomatizaciji ključnih nalog financerjev, kliničnih raziskovalnih inštitutov in študijskih podpornih služb, kot npr. vodenje plač in finančno upravljanje stroškov, ki nastajajo pri kliničnih preizkusih. Platformo se da zlahka povezati z ostalo programsko opremo na področju kliničnega testiranja. Uporaba platforme je enostavna, omogoča visoko raven preglednosti, deluje pa na podlagi enostavnega vmesnika. Celotna rešitev pa je usmerjena v preglednost in učinkovitost. Ponuja se možnost sklepanja licenčnih pogodb ter dogovorov o raziskovalnem ali tehničnem sodelovanju.

  • TOUA20191026001

Ukrajinska raziskovalna skupina je na univerzi razvila inovativno tehnologijo prevleke, ki temelji na tehniki nalaganja z ionsko plazmo. Zainteresiranim partnerjem se ponuja priložnost za sodelovanje z namenom dokončnega oblikovanja tehnologije in razvoja poslovnega načrta za ustrezno komercializacijo na trgu. Ponuja se možnost dogovora o tehničnem sodelovanju.


Tehnološka povpraševanja

  • TRUK20191004001

Britansko podjetje išče partnerje, ki bi pristopili k izvedbi širših projektov na področjih finančne tehnologije (fintech), trženja in obrambe. Podjetje se zanima za razvoj programske opreme in opravlja svetovanje na področjih, ki zadevajo informacijske storitve (IT) v finančnem posredništvu, bančništvu ali podjetniško-raziskovalnem udejstvovanju na sorodnih področjih. Od partnerjev se pričakuje, da bodo pripomogli k razvoju in oblikovanju t.i. »cloud« arhitekture na podlagi dogovora o skupnem udejstvovanju (»joint venture«) oziroma licenčne pogodbe.

  • TRIT20191120001

Italijansko podjetje, ki se ukvarja z gradbenimi materiali, išče premaz, ki naj bo prozoren in hkrati visoko odporen proti abraziji, da zaščiti digitalni tisk na betonskem tlaku. Referenčna podjetja, ki delujejo na področju kemijske industrije, iščejo namreč možnost komercialnega dogovora s tehnično podporo, oziroma priložnost za tehnološko sodelovanje z namenom izdelave specifičnega materiala in za razvoj postopkov prevleke.

  • TRDE20191028002

Mednarodna skupina podjetij s sedežem na severnem delu Nemčije ponuja industrijske inovacije strankam, ki v Aziji ali na Bližnjem vzhodu delujejo v naftnem in plinskem sektorju. Iščejo se priložnosti za sklepanje pogodb z MSP-ji in z raziskovalnimi partnerji, ki razpolagajo s tehnološkimi rešitvami za preoblikovanje ogljikovega dioksida v tržno dobrino. Rešitve naj bodo opremljene z dokazilom o prestanem laboratorijskem preizkusu. Prednost bodo imele tržno usmerjene inovacije. Sodelovanje bo potekalo v obliki dogovora o tehnološkem sodelovanju oziroma na podlagi tržnega sporazuma s tehnično podporo.

Close