December 2020

December 2020


PROJEKT: [EUREKA- Network Project] A renowned Korean manufacturer of steam methane reformer for hydrogen refueling system is seeking utilization technology for its captured carbon dioxide

PRIJAVITELJ: Korejsko podjetje

PROGRAM: Eureka

RAZPIS: Development of carbon dioxide reduction technology- CO2 capture/storage technology(CCS) and carbon utilization technology (CCU)

VRSTA SODELOVANJA: Korejski proizvajalec sistemov parnega reforminga metana za proizvodnjo vodika, kot brez-ogljičnega energetskega nosilca, v projektu EUREKA išče partnerja s tehnologijo izrabe zajetega ogljikovega dioksida. Cilj projekta je izboljšati energetsko učinkovitost in zmanjšati emisije toplogrednih plinov procesa reforminga s tehnologijo zajemanja / shranjevanja ogljikovega dioksida (CCS) in tehnologijo izkoriščanja ogljika (CCU). Partnerja za CCS so že pridobili, želijo pridobiti še partnerja s tehnologijo izkoriščanja ogljika.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 30. 11. 2020

ŠIFRA: RDKR20200813001


PROJEKT: Horizon2020-Green Deal Call-Area 6-Consortium consisting of Turkish, German, Danish and Greek partners looks for companies and research institutions as additional partners.

PRIJAVITELJ: Turško podjetje

PROGRAM: H2020

RAZPIS: Green Deal Call-Area 6-Testing and demonstrating systemic innovations in support of the Farm-to-Fork Strategy. ID: LC-GD-6-1-2020

VRSTA SODELOVANJA: Turško podjetje, ki je razvilo rastlinjak na konceptu vertikalnega kmetovanja, je ustanovilo konzorcij, sestavljen iz turških, nemških, danskih in grških partnerjev, za skupno prijavo na razpis Horizon 2020-Green Deal Call-Area 6: "Testiranje in prikaz sistemskih inovacij v podporo strategiji Od kmetije do vilic". Cilj projekta je zagotoviti trajnost in zanesljivost proizvodnje in oskrbe s hrano. Konzorcij išče dodatne partnerje.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 30. 11. 2020

ŠIFRA: RDTR20201015001


PROJEKT: Eureka - A Turkish company is looking future R&D partners that are experienced in enviromental design for a Eurostars project to create a system which allows to use different measurement and recording devices to evaluate obtained data instantly.

PRIJAVITELJ: Turško podjetje

PROGRAM: Eureka

RAZPIS: Eurostars, co-funded by Eureka Secretariat - member countries and the European Union Horizon 2020 Framework Programme, the only European funding program to be specifically dedicated to supporting SMEs in their innovative R&D projects.

VRSTA SODELOVANJA: Turško podjetje, specializirano za okoljsko oblikovanje in upravljanje rekreacijskih površin, kot so bazeni, steze za tek, kolesarske steze, prostori za piknike in zelene površine, išče partnerje na področju raziskav in razvoja z izkušnjami na področju okoljskega oblikovanja, sistemov GIS in projektov Eurostars, za predložitev predloga v okviru programa Eurostars za oblikovanje sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), ki podjetju omogoča, da podatke, pridobljene prek sistema SCADA, ovrednoti v integriranem sistemu GIS.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 1. 12. 2020

ŠIFRA: Ref: RDTR20200821001


PROJEKT: Testiranje in prikaz sistemskih inovacij v podporo “Farm-to-Fork”

PRIJAVITELJ: Nizozemsko podjetje

PROGRAM: H2020  RAZPIS: H2020-LC-GD-2020

VRSTA SODELOVANJA: Nizozemsko MSP pripravlja predlog za prijavo na razpis H2020-LC-GD-2020, natančneje na razpisno temo Green Deal 6. Podjetje bo delovalo kot koordinator projekta in išče več podjetij, ki so npr. aktivna v bioloških pesticidih, pametnem kmetovanju, natančnem namakanju. Iščejo tudi raziskovalne organizacije/univerze za izvedbo potrebnih študij v podporo projektu. Poleg tega pa tudi kmetijska/vrtnarska podjetja za demonstracije na terenu in svetovanje za izvajanje socialno-ekonomske študije. Z izbranimi partnerji se predvideva podpis sporazuma o raziskovalnem sodelovanju.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJA: 11. december 2020

ŠIFRA: RDNL20201123001


PROJEKT: Nove imunoterapije proti COVID19 na osnovi himernega virusa

PRIJAVITELJ: Špansko podjetje

PROGRAM: Eureka/H2020

RAZPIS: ustrezni razpisi programa H2020 ali EUREKA

VRSTA SODELOVANJA: Špansko podjetje išče partnerje, ki bi lahko podprli presejanje in izbor antigenov za COVID19, za razvoj protiteles/prototipov proti COVID19. Podjetje ima preverjeno tehnologijo platforme himernih virusov, kot so delci, ki bi prikazovali izbrane antigene, da bi pri ljudeh vzbudili močan imunski odziv. Projekt ima 3 glavne faze: oblikovanje prototipov, presejanje in proizvodnjo ter imunogeno fazo. Iščejo se podjetja, raziskovalne ustanove ali univerze z izkušnjami na področju raziskav in razvoja na področju zdravja, predvsem imunologije COVID19: za usmerjanje zasnove z izbiro najbolj imunogenih epitopov; predklinični dokaz konceptnih eksperimentov z ustvarjenimi prototipi: načrtovanje, vodenje in analiza rezultatov.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJA: 12. december 2020

ŠIFRA: RDES20200605001


PROJEKT: Povezovanje med energetskimi grozdi za mreženje, izmejavo in sodelovanje

PRIJAVITELJ: Francoski energetski grozd

PROGRAM: COSME

RAZPIS: COSME call “European Cluster Excellence Programme with ClusterXchange scheme connecting ecosystems and cities” (COS-CLUSTER-2020-3-03)

VRSTA SODELOVANJA: Francoski in španski energetski grozd (za energetski prehod in energetsko učinkovitost) se nameravata prijaviti na razpis luster For Excellence. Cilj projekta je okrepiti sodelovanje, mreženje in učenje grozdov in njihovih članov v smeri posebne poslovne podpore MSP. Iščejo energetsko skupino oz. grozd za koordinatorja projekta in partnerje, ki bi sodelovali v projektu. Grozd, ki je nagrajen z “zlato nalepko”, je še posebej dobrodošel.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJA: 20. december 2020

ŠIFRA: RDFR20201119001


PROJEKT: H2020-LC-GD call-area 8 Innovative nanotechnologies and modeling for PerFluorAlkyl Substances environmental remediation

PRIJAVITELJ: Italijanska univerza

PROGRAM: H2020

RAZPIS: H2020-LC-GD call, area 8 (Zero-pollution, toxic-free environment), topic LC-GD-8-1-2020 (Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, environment and natural resources from persistent and mobile chemicals)

VRSTA SODELOVANJA: Konzorcij treh italijanskih univerzitetnih oddelkov želi prijaviti projekt v okviru razpisa H2020-LC-GD za izvajanje strategij za napovedovanje, nadzor in zmanjšanje onesnaženja s PFAS (perfluoralkilnimi snovmi) v tleh in vodah. Iščejo koordinatorja, MSP ali raziskovalne inštitute za raziskovalno sodelovanje na področju tehnologij sanacije in čiščenja vod, odkrivanja in spremljanja onesnaževalcev, ekonomskih in družbenih ocen in / ali hidrologije.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 31. 12. 2020

ŠIFRA: RDIT20201019001


PROJEKT: Tehnološka rešitev za napoved odpovedi strojev na ladji

PRIJAVITELJ: Špansko podjetje

PROGRAM: Eureka/Eurostars

RAZPIS: Eureka/Eurostars

VRSTA SODELOVANJA: Špansko podjetje razvija pametni sistem za izboljšanje navigacije, ki je sposoben sprejemati odločitve v realnem času, omogočati navigacijo z daljinskim upravljanjem in izboljšati 3 vidike pomorske industrije: varnost, stroške in energetsko učinkovitost. Pet modulov sistema je že bilo predstavljenih v resničnem okolju, drugi pa v morskih brezpilotnih letalih. Podjetje išče partnerje s strokovnim znanjem na področju nadzora in napovedovanja odpovedi strojev za skupno prijavo na Eurostars razpis.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJA: 31. december 2020

ŠIFRA: RDES20200720001


PROJEKT: Iskanje konzorcija za razpis H2020 Green Airports k predstavitvi in razvoju rešitev za »zeleno ogrevanje« letališke infrastrukture

PRIJAVITELJ: Finska korporacija

PROGRAM: EH2020

RAZPIS: H2020 LC-GD-5-1-2020

VRSTA SODELOVANJA: Finska korporacija za gospodarski razvoj išče multidisciplinarni konzorcij ali koordinatorja konzorcija, ki bi se prijavil na razpis H2020 LC-GD-5-1-2020 Zelena letališča in pristanišča za raziskave, preizkušanje in pilotne rešitve za zelene ogrevalne rešitve, ki bi se uporabljale na letališčih (letalske piste, pločniki, hangarji, idr.). Potencialni konzorcij bi lahko vključeval partnerje z ustreznim znanjem in spretnostmi, lahko pa so to industrija, svetovalne službe, letališke / pristaniške oblasti, univerze, akademske skupnosti itd.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJA: 31. december 2020

ŠIFRA: RDFI20201112001


PROJEKT: EUREKA Eurostars: Different partners sought to develop a reusable laundry detergent

PRIJAVITELJ: Nemška univerza

PROGRAM: Eureka

RAZPIS: EUROSTARS

VRSTA SODELOVANJA: Ekipa profesorjev nemške tehnične univerze in estonske univerze želi razviti detergent za pranje za večkratno uporabo. Detergent temelji na encimu, vezanem na delce z magnetnim jedrom. Za ustanovitev konzorcija in prijavo projekta na razpis EUREKA Eurostars iščejo MSP in raziskovalne organizacije s strokovnim znanjem na področju raziskav in razvoja detergentov ter ločevanjem trdnih snovi in tekočin.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE:  1. 1. 2021

ŠIFRA: RDDE20200826001


PROJEKT: Razvoj opreme za dekontaminacijo s tehnologijo netermičnega atmosferskega tlaka v plazmi

PRIJAVITELJ: Špansko podjetje

PROGRAM: EUREKA

RAZPIS: EUROSTARS

VRSTA SODELOVANJA: Špansko MSP, specializirano za tehnologije dekontaminacije plazme v hladni atmosferi, išče partnerje za sodelovanje v programu Eurostars. Cilj tega projekta je razviti opremo za dekontaminacijo s tehnologijo netermičnega plazemskega atmosferskega tlaka in platformo laserskih senzorjev in spektroskopije, integrirano za prikaz ravni biološke dekontaminacije. Iskani partnerji morajo biti specializirani za laserske senzorje in spektroskopijo za odkrivanje bioloških dejavnikov.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJA: 1. januar 2021

ŠIFRA: RDES20201104001


PROJEKT: EUROSTARS: Spanish company is looking for partners to apply to Eurostars to further develop a non-conventional alternator

PRIJAVITELJ: špansko podjetje

PROGRAM: Eureka/Eurostars

RAZPIS: Eureka/Eurostars

VRSTA SODELOVANJA: Špansko zagonsko podjetje se ukvarja z razvojem izpopolnjenega sistema na temelju vetrne energije. Za skupno raziskovalno sodelovanje iščejo partnerje za kinetično in mehansko pretvorbo v električno energijo, z namenom nadaljnjega razvoja nekonvencionalnega alternatorja. Glavni cilj bodo izboljšave alternatorja v smeri večje učinkovitosti, vključno s povečano količino proizvedene električne energije. K sporazumu o raziskovalnem sodelovanju vabijo podjetja in akademske skupine.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJA: februar 2021

ŠIFRA: RDES20200722001


PROJEKT: Povečanje učinkovitosti vodikove gorivne celice PEMFC z izdelavo večstranskega ločevalnika in razvojem postopka množične proizvodnje

PRIJAVITELJ: Korejsko podjetje

PROGRAM: Eureka

RAZPIS: EUREKA 2021

VRSTA SODELOVANJA: Korejsko podjetje, ki proizvaja separator (bipolarno ploščo) za PEMFC, ki se uporablja v avtomobilih na vodikove gorivne celice, se osredotoča na razvoj proizvodne tehnologije večstranskega separatorja, ki je večje velikosti kot običajni. Za to so ustanovili notranjo delovno skupino in zdaj iščejo evropskega raziskovalnega in razvojnega partnerja z znanjem in sposobnostjo oblikovanja in proizvodnje na podlagi ločevalnega tlačnega ulivanja, za skupno prijavo projekta na razpis programa EUREKA leta 2021.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJA: 17. junij 2021

ŠIFRA: RDKR20201019002


 

Enterprise Europe Network podjetjem in raziskovalnim institucijam pomaga pri iskanju projektnih partnerjev v tujini. S tem namenom izvaja naslednje aktivnosti:

v borzi projektnih partnerstev objavlja tuje projektne predloge, ki iščejo partnerje za skupno pripravo in prijavo projekta na razpise programov EU,

nudi podporo pri iskanju tujih partnerjev za vašo projektno idejo.

V kolikor iščete projektne partnerje za skupno pripravo in prijavo projekta na razpise programov EU, prosimo izpolnite OBRAZEC za iskanje projektnih partnerjev.

 


Kontaktne osebe:

Sebastjan Rosa
 05 663 77 87
 sebastjan.rosa@upr.si
France Podobnik
 01 477 38 42
 france.podobnik@ijs.si

 

Petra Arzenšek
  01 58 98 156
 petra.arzensek@gzs.si
Jolanda Damiš Polanc
041 987 371
  jolanda.damis@mra.si

 

Close