Maj 2020

Maj 2020


PROJEKT: An Austrian startup seeks a R&D Partner for the development of an AI based recommender system for a worldwide A to B business travel planner

PRIJAVITELJ: Avstrijsko podjetje

PROGRAM: H2020

RAZPIS: MSCA Individual Fellowship Society and Enterprise Panel

VRSTA SODELOVANJA: Nemško veliko podjetje na področju vozil za talni transport, povezanih storitev in rešitev za oskrbovalne verige išče doktoranda / izkušenega raziskovalca za skupni predlog v okviru razpisa MSCA Individual Fellowship Society and Enterprise Panel. Skupni projekt, ki ga je treba razviti bo na enem od naslednjih področij: kolaborativna robotika, avtonomna vozila, AI (umetna inteligenca).

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 14. 5. 2020

ŠIFRA: RDDE20191106001


PROJEKT: Eureka/Eurostars2 - Seeking partners to cooperate on development of solar high-reflective paint

PRIJAVITELJ: korejsko podjetje

PROGRAM: Eureka

RAZPIS: Eureka/Eurostars2

VRSTA SODELOVANJA: Korejsko podjetje v sodelovanju s tamkajšnjo univerzo pripravlja predlog za nadaljnji razvoj barve z visoko stopnjo odbojnosti sončne svetlobe z namenom izboljšati energetsko učinkovitost v stavbah, še posebej v poletnem času. Sama raziskava bo trajala predvidoma tri leta. K sodelovanju vabijo podjetja in raziskovalne institucije z izkušnjami na področju razvoja raznovrstnih prevlečnih materialov ter znanjem sinteze in izdelave le-teh. Vključitev v konzorcij bo na osnovi sporazuma o raziskovalnem sodelovanju.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 15. 5. 2020

ŠIFRA: RDKR20191216001


PROJEKT: Development of energy audit services

PRIJAVITELJ: Korejsko podjetje

PROGRAM: EUREKA/EUROSTARS 2

VRSTA SODELOVANJA: Korejsko energetsko varčno podjetje z raznovrstno opremo je ponudnik storitev na področju energetske tehnologije. Ima razvito odlično tehnologijo in bogate izkušnje. Podjetje načrtuje uvedbo sistema energetske presoje v okviru projektov Eurostars2 in Eureka. Podjetje išče potencialne partnerje za skupno projektno raziskovalno sodelovanje na področju umetne inteligence in podatkov.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 15. 5. 2020

ŠIFRA: RDKR20190723001


PROJEKT: Battery recycling technology

PRIJAVITELJ: Korejsko podjetje

PROGRAM: EUREKA/EUROSTARS 2

VRSTA SODELOVANJA: Korejsko MSP je od leta 1990, specializirano za proizvodnjo stikalnih omaric in avtomatskih kontrolnih plošč. Podjetje načrtuje prijavo projektnega predloga za izboljšanje baterij in rabo obnovljivih virov energije. Podjetje išče projektne partnerje za raziskovalno sodelovanje na področju baterij in obnovljivih virov energije s ciljem uporabe pri prenosu in distribucijskih sistemih električne energije.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 15. 5. 2020

ŠIFRA: RDKR20190718001


PROJEKT: Development of coating materials and products for smart windows

PRIJAVITELJ: Korejsko podjetje

PROGRAM: EUREKA/EUROSTARS 2

VRSTA SODELOVANJA: Korejsko MSP išče partnerje za sodelovanje pri predlogu projekta Eurotars2. Cilj projekta je razvoj in izboljšanje tehnologije lepilnega premaza in prikaz industrijske tehnologije tiskanja na tem področju. Podjetje išče partnerje, povezane z energetsko učinkovitostjo pri gradnji.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 15. 5. 2020

ŠIFEA: RDKR20190708001


PROJEKT: Seeking subcontractors to support EIC Accelerator bid relating to electric vehicle charging stations

PRIJAVITELJ: angleško podjetje

PROGRAM: H2020

RAZPIS: EIC Accelerator

VRSTA SODELOVANJA: Podjetje iz Velike Britanije vabi k sodelovanju podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo baterij, vozil in električnih generatorjev. Namen projekta je povečati razpoložljivi nabor možnosti za električna vozila po vsej Evropi za avtomobile, avtobuse in tovornjake. S prijavo na razpis EIC Accelerator želi angleško podjetje prispevati z razvojem posebej zasnovanih električnih polnilnih postaj.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJA: 12. 5. 2020

ŠIFRA: RDUK20200320001


PROJEKT: Advanced Materials

PRIJAVITELJ: Britansko podjetje

PROGRAM: Eureka

RAZPIS: Eureka, cut-off date 24. junij 2020

VRSTA SODELOVANJA: Londonsko podjetje za napredni razvoj akumulatorjev bo prijavilo projekt na razpis EUREKA za financiranje raziskav in razvoja na temo naprednih materialov. Cilj projekta je sodelovanje na področju polprevodnikov in prikazovalnikov ter sekundarnih baterijah in senzorskih tehnologijah. Idealen partner bi bil bodisi iz industrije (proizvajalec IoT, slušni pripomočki, potrošniška elektronika in avtomobilska industrija) bodisi iz akademskih krogov (vloga industrijskih raziskav pri razvoju novih izdelkov, vključno z izdelavo prototipov), ki ima napredno sposobnost raziskovanja baterij in / ali proizvodno sposobnost.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJA: 22. 5. 2020

ŠIFRA: RDUK20200417001


PROJEKT: Novel 3D printing feedstocks and process

PRIJAVITELJ: Francoski center za prenos tehnologij

PROGRAM: Horizon 2020 / M-Era.Net

RAZPIS: M-Era.Net call 2020

VRSTA SODELOVANJA: Večnacionalni konzorcij, katerega član je francoski center za keramiko, išče partnerje in koordinatorja. Cilj raziskovalnega projekta je razvoj zelenih in trajnostnih tehnologij 3D-tiskanja keramike in kovin. Za varčevanje s časom in energijo bo posebej razvita inovativna metoda pridobivanja polimerov. Zato iščejo strokovnjake za aditivno proizvodnjo kovin, postopek ekološkega razdvajanja materialov in druge povezane tehnologije.

IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJA: 29. 5. 2020

ŠIFRA: RDFR20200408001


PROJEKT: Pre-clinical /clinical validation and commercialisation of medical grade vaporiser

PRIJAVITELJ: Madžarsko razvojno podjetje

PROGRAM: Horizon 2020

RAZPIS: H2020 EIC-FTI-2018-2020

VRSTA SODELOVANJA: Madžarsko inženirsko podjetje razvija izparilnik za medicinske rastline. Naprava omogoča učinkovito in natančno odmerjanje koristnih sestavin, tako da neposredno izpari dragocene aktivne sestavine iz suhih zelišč, brez izpustov škodljivih spojin.

Podjetje išče partnerje za predklinična in klinična testiranja pripomočka v skladu s predlogom raziskovalne tematike za razpis H2020 EIC-FTI-2018-2020; natančneje išče predvsem:

  • a) komercialnega proizvajalca/distributerja medicinske konoplje,
  • b) organizacijo, ki ima izkušnje s predkliničnimi preiskavami na področju pulmološkega dajanja/doziranja zdravil,
  • c) organizacijo, ki se ukvarja z raziskavami in / ali kliničnimi preiskavami na področju medicinske uporabe konoplje.

IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJA: 30. 5. 2020

ŠIFRA: RDHU20200430001


 

PROJEKT: ERACOBIOTECH

PRIJAVITELJ: Turška univerza

PROGRAM: Horizon 2020 / ERA COBioTech

RAZPIS: ERA CoBioTech: Bio-based replacement products technologies and products

VRSTA SODELOVANJA: Skupina raziskovalcev z vodilne univerze s sedežem v turškem Izmiru načrtuje prijavo projekta v okviru razpisa ERACobiotech. Cilj projekta je oceniti možnosti oblikovanja in uporabe embalažnega izdelka, ki lahko služi kot polnilni/izolacijski material, ki temelji na glivični aktivnosti. Projekt je trenutno v fazi TRL2. Cilj je razviti rešitev do TRL6.

Iščejo:

  • a) laboratorij, ki ima izkušnje z nadaljevanjem sintetične biologije in / ali sistemske biologije, ki dela na molekularni biologiji gliv, po možnosti na univerzi ali v raziskovalnem centru,
  • b) laboratorij z izkušnjami merjenja obstojnosti materialov, po možnosti univerza ali raziskovalni center,
  • c) podjetje, ki ima izkušnje z oceno življenjskega cikla industrijskih izdelkov,
  • d) laboratorij z ekspertizami o razgradljivosti materialov, po možnosti univerza ali raziskovalni center.

IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJA: 19. 6. 2020

ŠIFRA: RDTR20200416001


PROJEKT: Ultra-thin tiles veneer

PRIJAVITELJ: Belgijsko podjetje

PROGRAM: Eureka - Eurostars

RAZPIS: Eurostars, cut-off date 3. september 2020

VRSTA SODELOVANJA: Belgijsko MSP je razvilo postopek za izdelavo ultra tankih ploščic iz naravnega kamna z visoko odpornostjo na udarce. Cilj projekta je razviti ta inovativni izdelek do faze komercializacije, ki je trenutno v fazi predstavitve. Podjetje išče izdelovalca ultra tankega kamna z ambicijo po inovacijah za izdelavo testnih vzorcev za ta raziskovalni projekt.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJA: 30. 6. 2020

ŠIFRA: RDBE20200407001


PROJEKT: Specialized web portal for archiving and managing personal medical documentation

PRIJAVITELJ: Hrvaško podjetje

PROGRAM: Eureka-Eurostars

RAZPIS: Eureka-Eurostars, cut-off date 3. september 2020

VRSTA SODELOVANJA: Hrvaški start-up z izkušnjami pri razvoju uspešnega interaktivnega portala pripravlja projektni predlog za razvoj inovativnega koncepta portala za arhiviranje in upravljanje osebne medicinske dokumentacije. Podjetje išče partnerja, ki bi nadgradil portal z novimi funkcionalnostmi na podlagi rezultatov raziskav. Iščejo projektnega partnerja (MSP, raziskovalno ustanovo ali univerzo), ki ima izkušnje na področju zdravstvenih raziskav. Idealen partner za projekt bi bila mednarodna raziskovalna organizacija, MSP ali univerza ali raziskovalni center z raziskovalnimi izkušnjami na področju zdravja, preventive, izobraževanja ali podobno. Vloga partnerja bi bila svetovalna, ki bi temeljila na znanju, ki ga že ima, ali na novo izvedenih rezultatih raziskav.

IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJA: 6. 8. 2020

ŠIFRA: RDHR20200415001


 

Enterprise Europe Network podjetjem in raziskovalnim institucijam pomaga pri iskanju projektnih partnerjev v tujini. S tem namenom izvaja naslednje aktivnosti:

v borzi projektnih partnerstev objavlja tuje projektne predloge, ki iščejo partnerje za skupno pripravo in prijavo projekta na razpise programov EU,

nudi podporo pri iskanju tujih partnerjev za vašo projektno idejo.

V kolikor iščete projektne partnerje za skupno pripravo in prijavo projekta na razpise programov EU, prosimo izpolnite OBRAZEC za iskanje projektnih partnerjev.

 


Kontaktne osebe:

Sebastjan Rosa
 05 663 77 87
 sebastjan.rosa@upr.si
France Podobnik
 01 477 38 42
 france.podobnik@ijs.si

 

Petra Arzenšek
  01 58 98 156
 petra.arzensek@gzs.si
Jolanda Damiš
02 333 13 07
  jolanda.damis@mra.si

 

Close