Januar 2020

Januar 2020


PROJEKT: EUREKA - Intelligent Enterprise Manager software: Looking for project partner to develop financial software

PRIJAVITELJ: Hrvaški podjetniški center

PROGRAM: Eureka

RAZPIS: Intelligent Enterprise Manager

VRSTA SODELOVANJA: Podjetniški center je prvi podjetniški center na Hrvaškem, ki združuje podjetništvo z inovativnimi tehnologijami v družbeno odgovornih in dobičkonosnih projektih. Inteligent Enterprise Manager je finančna programska oprema za preprosto poročanje, načrtovanje in analizo, ki prav tako pomaga pri odločanju na vseh ravneh podjetja. Iščejo MSP, ki jim bo pomagalo razviti prototip in ga preizkusiti v svoji državi.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 1. 3. 2020

ŠIFRA: RDHR20191125001


PROJEKT: An Austrian startup seeks a R&D Partner for the development of an AI based recommender system for a worldwide A to B business travel planner

PRIJAVITELJ: Avstrijsko podjetje

PROGRAM: H2020

RAZPIS: MSCA Individual Fellowship Society and Enterprise Panel

VRSTA SODELOVANJA: Nemško veliko podjetje na področju vozil za talni transport, povezanih storitev in rešitev za oskrbovalne verige išče doktoranda / izkušenega raziskovalca za skupni predlog v okviru razpisa MSCA Individual Fellowship Society and Enterprise Panel. Skupni projekt, ki ga je treba razviti bo na enem od naslednjih področij: kolaborativna robotika, avtonomna vozila, AI (umetna inteligenca).

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 14. 5. 2020

ŠIFRA: RDDE20191106001


PROJEKT: Eureka/Eurostars2 - Seeking partners to cooperate on development of solar high-reflective paint

PRIJAVITELJ: korejsko podjetje

PROGRAM: Eureka

RAZPIS: Eureka/Eurostars2

VRSTA SODELOVANJA: Korejsko podjetje v sodelovanju s tamkajšnjo univerzo pripravlja predlog za nadaljnji razvoj barve z visoko stopnjo odbojnosti sončne svetlobe z namenom izboljšati energetsko učinkovitost v stavbah, še posebej v poletnem času. Sama raziskava bo trajala predvidoma tri leta. K sodelovanju vabijo podjetja in raziskovalne institucije z izkušnjami na področju razvoja raznovrstnih prevlečnih materialov ter znanjem sinteze in izdelave le-teh. Vključitev v konzorcij bo na osnovi sporazuma o raziskovalnem sodelovanju.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 15. 5. 2020

ŠIFRA: RDKR20191216001


PROJEKT: Development of energy audit services

PRIJAVITELJ: Korejsko podjetje

PROGRAM: EUREKA/EUROSTARS 2

VRSTA SODELOVANJA: Korejsko energetsko varčno podjetje z raznovrstno opremo je ponudnik storitev na področju energetske tehnologije. Ima razvito odlično tehnologijo in bogate izkušnje. Podjetje načrtuje uvedbo sistema energetske presoje v okviru projektov Eurostars2 in Eureka. Podjetje išče potencialne partnerje za skupno projektno raziskovalno sodelovanje na področju umetne inteligence in podatkov.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 15. 5. 2020

ŠIFRA: RDKR20190723001


PROJEKT: Battery recycling technology

PRIJAVITELJ: Korejsko podjetje

PROGRAM: EUREKA/EUROSTARS 2

VRSTA SODELOVANJA: Korejsko MSP je od leta 1990, specializirano za proizvodnjo stikalnih omaric in avtomatskih kontrolnih plošč. Podjetje načrtuje prijavo projektnega predloga za izboljšanje baterij in rabo obnovljivih virov energije. Podjetje išče projektne partnerje za raziskovalno sodelovanje na področju baterij in obnovljivih virov energije s ciljem uporabe pri prenosu in distribucijskih sistemih električne energije.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 15. 5. 2020

ŠIFRA: RDKR20190718001


PROJEKT: Development of coating materials and products for smart windows

PRIJAVITELJ: Korejsko podjetje

PROGRAM: EUREKA/EUROSTARS 2

VRSTA SODELOVANJA: Korejsko MSP išče partnerje za sodelovanje pri predlogu projekta Eurotars2. Cilj projekta je razvoj in izboljšanje tehnologije lepilnega premaza in prikaz industrijske tehnologije tiskanja na tem področju. Podjetje išče partnerje, povezane z energetsko učinkovitostjo pri gradnji.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 15. 5. 2020

ŠIFEA: RDKR20190708001


 

Enterprise Europe Network podjetjem in raziskovalnim institucijam pomaga pri iskanju projektnih partnerjev v tujini. S tem namenom izvaja naslednje aktivnosti:

v borzi projektnih partnerstev objavlja tuje projektne predloge, ki iščejo partnerje za skupno pripravo in prijavo projekta na razpise programov EU,

nudi podporo pri iskanju tujih partnerjev za vašo projektno idejo.

V kolikor iščete projektne partnerje za skupno pripravo in prijavo projekta na razpise programov EU, prosimo izpolnite OBRAZEC za iskanje projektnih partnerjev.

 


Kontaktne osebe:

Sebastjan Rosa
 05 663 77 87
 sebastjan.rosa@upr.si
France Podobnik
 01 477 38 42
 france.podobnik@ijs.si

 

Petra Arzenšek
  01 58 98 156
 petra.arzensek@gzs.si
Jolanda Damiš
02 333 13 07
  jolanda.damis@mra.si

 

Close