Avgust 2020

Avgust 2020


PROJEKT: Specialized web portal for archiving and managing personal medical documentation

PRIJAVITELJ: Hrvaško podjetje

PROGRAM: Eureka-Eurostars

RAZPIS: Eureka-Eurostars, cut-off date 3. september 2020

VRSTA SODELOVANJA: Hrvaški start-up z izkušnjami pri razvoju uspešnega interaktivnega portala pripravlja projektni predlog za razvoj inovativnega koncepta portala za arhiviranje in upravljanje osebne medicinske dokumentacije. Podjetje išče partnerja, ki bi nadgradil portal z novimi funkcionalnostmi na podlagi rezultatov raziskav. Iščejo projektnega partnerja (MSP, raziskovalno ustanovo ali univerzo), ki ima izkušnje na področju zdravstvenih raziskav. Idealen partner za projekt bi bila mednarodna raziskovalna organizacija, MSP ali univerza ali raziskovalni center z raziskovalnimi izkušnjami na področju zdravja, preventive, izobraževanja ali podobno. Vloga partnerja bi bila svetovalna, ki bi temeljila na znanju, ki ga že ima, ali na novo izvedenih rezultatih raziskav.

IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJA: 6. 8. 2020

ŠIFRA: RDHR20200415001


PROJEKT: SHIP2FAIR - Sončna toplota kot obnovljivi vir energije za industrijske procese v sektorju proizvodnje hrane/pijač in agroindustrije

PRIJAVITELJ: Nemško podjetje

PROGRAM: H2020

RAZPIS: H2020-LCE-2017-RES-IA (Topic - Near-to-market solutions for the use of solar heat in industrial processes)

VRSTA SODELOVANJA: Nemško podjetje izvaja projekt  SHIP2FAIR (Solar Heat for Industrial Process to Food and Agro Industries). Projekt že poteka in prejema sredstva v okviru razpisa - H2020-LCE-2017-RES-IA. Nemški vodja projekta išče podjetje iz agroživilske industrije (proizvodnja pijač/hrane), ki se bo vključilo v konzorcij projekta. Iskani partner mora imeti potrebe po proizvodnji toplote v srednjem temperaturnem območju (od 100 ° C do 400 ° C) in biti pripravljen, da bo v svoje prostore (na streho ali na tla) pilotno namestil demonstracijsko postrojenje/tehnološko rešitev. Partnerstvo bo temeljilo na pogodbi o raziskovalno-razvojnem sodelovanju.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJA: 15. avgust 2020

ŠIFRA: RDDE20200724001


PROJEKT: Raziskave in razvoj neodvisnega modula brezpilotne dostave za zračni prevoz in dostavo po kopnem

PRIJAVITELJ: Korejsko podjetje

PROGRAM: Eureka

RAZPIS: Eureka call 2020

VRSTA SODELOVANJA: Korejsko podjetje, specializirano za visoko precizno tehnologijo, se pripravlja na prijavo projeknega predloga v okviru programa Eureka. Glavni cilj je razviti modul za dostavo, ki bo sestavljen iz drona, droida in logistične postaje z avtonomno tehnologijo priključevanja in odpenjanja, s ciljem razvoja avtonomnega sistema 24-urne dostave. V ta namen korejsko podjetje išče dva partnerja, specializirana za razvoj brezpilotnih letal in logističnih postaj.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJA: 20. avgust 2020

ŠIFRA: RDKR20200707001


PROJEKT: Solar Process Heating as a Service by an Energy Service Company

PRIJAVITELJ: Nemško podjetje

PROGRAM: H2020

RAZPIS: Fast Track to Innovation (FTI)

VRSTA SODELOVANJA: Nemški MSP išče industrijskega končnega uporabnika, ki potrebuje proizvodnjo toplote za toplotno obdelavo v industrijskih procesih. Toploto bo zagotovila demonstracijska naprava za ogrevanje na podlagi zbiranja energije s koncentriranimi sončnimi toplotnimi kolektorji, nameščenimi na mestu partnerja. Iskani partner je lahko iz sektorja živil in pijač, kemičnega, tekstilnega ali kovinskega sektorja. Cilj projekta je zbiranje zanesljivih podatkov o učinkovitosti tehnologije, potrebnih za nadaljnji razvoj naprave in trga za uporabo sončne energije za procesno ogrevanje. Partnerstvo bo temeljilo na podlagi raziskovalnega sporazuma v okviru projekta H202 FTI.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJA: 1. september 2020

ŠIFRA: RDDE20200713001


PROJEKT: Nove imunoterapije proti COVID19 na osnovi himernega virusa

PRIJAVITELJ: Špansko podjetje

PROGRAM: Eureka/H2020

RAZPIS: ustrezni razpisi programa H2020 ali EUREKA

VRSTA SODELOVANJA: Špansko podjetje išče partnerje, ki bi lahko podprli presejanje in izbor antigenov za COVID19, za razvoj protiteles/prototipov proti COVID19. Podjetje ima preverjeno tehnologijo platforme himernih virusov, kot so delci, ki bi prikazovali izbrane antigene, da bi pri ljudeh vzbudili močan imunski odziv. Projekt ima 3 glavne faze: oblikovanje prototipov, presejanje in proizvodnjo ter imunogeno fazo. Iščejo se podjetja, raziskovalne ustanove ali univerze z izkušnjami na področju raziskav in razvoja na področju zdravja, predvsem imunologije COVID19: za usmerjanje zasnove z izbiro najbolj imunogenih epitopov; predklinični dokaz konceptnih eksperimentov z ustvarjenimi prototipi: načrtovanje, vodenje in analiza rezultatov.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJA: 12. december 2020

ŠIFRA: RDES20200605001


PROJEKT: Tehnološka rešitev za napoved odpovedi strojev na ladji

PRIJAVITELJ: Špansko podjetje

PROGRAM: Eureka/Eurostars

RAZPIS: Eureka/Eurostars

VRSTA SODELOVANJA: Špansko podjetje razvija pametni sistem za izboljšanje navigacije, ki je sposoben sprejemati odločitve v realnem času, omogočati navigacijo z daljinskim upravljanjem in izboljšati 3 vidike pomorske industrije: varnost, stroške in energetsko učinkovitost. Pet modulov sistema je že bilo predstavljenih v resničnem okolju, drugi pa v morskih brezpilotnih letalih. Podjetje išče partnerje s strokovnim znanjem na področju nadzora in napovedovanja odpovedi strojev za skupno prijavo na Eurostars razpis.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJA: 31. december 2020

ŠIFRA: RDES20200720001

 


 

Enterprise Europe Network podjetjem in raziskovalnim institucijam pomaga pri iskanju projektnih partnerjev v tujini. S tem namenom izvaja naslednje aktivnosti:

v borzi projektnih partnerstev objavlja tuje projektne predloge, ki iščejo partnerje za skupno pripravo in prijavo projekta na razpise programov EU,

nudi podporo pri iskanju tujih partnerjev za vašo projektno idejo.

V kolikor iščete projektne partnerje za skupno pripravo in prijavo projekta na razpise programov EU, prosimo izpolnite OBRAZEC za iskanje projektnih partnerjev.

 


Kontaktne osebe:

Sebastjan Rosa
 05 663 77 87
 sebastjan.rosa@upr.si
France Podobnik
 01 477 38 42
 france.podobnik@ijs.si

 

Petra Arzenšek
  01 58 98 156
 petra.arzensek@gzs.si
Jolanda Damiš Polanc
041 987 371
  jolanda.damis@mra.si

 

Close