Analiza Strateškega načrta Horizon Europe 2025-2027: Ključne ugotovitve za slovenska MSP

Analiza Strateškega načrta Horizon Europe 2025-2027: Ključne ugotovitve za slovenska MSP

Analiza Strateškega načrta Horizon Europe 2025-2027: Ključne ugotovitve za slovenska MSP

Evropska komisija je objavila Analizo Strateškega načrta Horizon Europe za obdobje 2025-2027. Dokument je ključen za razumevanje prihodnjih usmeritev največjega raziskovalnega in inovacijskega programa EU - Horizon Europe. Povzemamo najpomembnejše točke, ki so relevantne za mala in srednje velika podjetja (MSP) v Sloveniji.

Analiza izpostavlja globalne izzive, s katerimi se soočamo, vključno s podnebnimi spremembami, izgubo biotske raznovrstnosti, onesnaževanjem, digitalno preobrazbo in povečanjem odpornosti. V tem kontekstu je raziskovanje in inoviranje (R&I) ključno za naslavljanje teh izzivov, ponujanje trajnostnih rešitev in spodbujanje gospodarske rasti.

EU ostaja znanstvena velesila, vendar zaostaja za ZDA, Japonsko in Kitajsko glede izdatkov za raziskave in razvoj kot odstotek BDP. Kljub temu, da je EU leta 2020 proizvedla 20% svetovnega znanstvenega izhoda, zaostaja v smislu svetovnega deleža najbolj citiranih znanstvenih publikacij. EU se specializira za humanistične raziskave, ZDA za zdravstvene tehnologije in Kitajska za digitalne tehnologije.

Analiza tudi poudarja pomen sodelovanja državljanov, socialnih partnerjev in akterjev civilne družbe pri oblikovanju politik R&I, da bi okrepili zaupanje v znanost in olajšali inovacijski proces.

Za slovenska MSP je pomembno, da se zavedajo teh trendov in priložnosti, ki jih ponuja Horizon Europe. Program podpira vrhunsko, na odličnosti temelječe R&I, da bi dosegli prehode v Evropi in pripravili naše družbe na prihodnje izzive. MSP so ključni akterji v tem procesu, saj imajo sposobnost hitro in učinkovito uvajati inovacije.

Vabimo vas, da se poglobite v celotno Analizo Strateškega načrta Horizon Europe 2025-2027, da boste bolje razumeli, kako lahko vaše podjetje izkoristi priložnosti, ki jih ponuja Horizon Europe.

Povezava do dokumenta

Close