30 let enotnega trga EU: Srečanje s predstavnico Evropske komisije

30 let enotnega trga EU: Srečanje s predstavnico Evropske komisije

30 let enotnega trga EU: Srečanje s predstavnico Evropske komisije

V petek, 29. oktobra 2023, je na nacionalni strateški konferenci o trajnostnem razvoju cestnega prometa, ki sta jo organizirali sekciji za promet pri OZS in GZS, posebno pozornost pritegnila predstavitev Mary Veronice Tovšak Pleterski, direktorice za izvrševanje enotnega trga pri Generalnem direktoratu Evropske komisije za notranji trg, industrijo, podjetništvo in MSP. Na povabilo mreže Enterprise Europe Network (EEN) je obiskala Slovenijo in osvetlila 30. obletnico enotnega evropskega notranjega trga ter poudarila pomen 15-letnice delovanja mreže EEN.

Tovšak Pleterski je izpostavila, da enotni evropski trg vključuje kar 450 mio ljudi in da je evropski BDP zaradi enotnega trga večji za približno 9 odstotkov. "Enotni trg ustvarja priložnost za pretok blaga, kapitala in storitev skoraj tako prosto kot znotraj ene države. Ponuja tudi priložnost dostopa do 450 mio potrošnikov. To pomaga zaščititi podjetja pred morebitnimi tveganji. Gre za varnostno mrežo zlasti za majhna in srednja podjetja," je pojasnila.

Poleg predstavitve je Tovšak Pleterski imela tudi srečanje s slovenskim konzorcijem mreže EEN, kjer so izmenjali izkušnje in poglede na prihodnje izzive ter priložnosti, ki jih prinaša enotni trg za slovenska podjetja.

V Enterprise Europe Network Slovenija pozdravljamo priložnost za sodelovanje in izmenjavo z Evropsko komisijo ter se veselimo nadaljnjega sodelovanja v prid slovenskemu gospodarstvu.


Za več informacij o delovanju mreže EEN in priložnostih, ki jih prinaša enotni trg, sledite novicam na spletni strani ali se obrnite na naše svetovalce.

FOTO: Kraft Art

Close