EEN-OSH ambasadorstvo

AF-SELLO-EEN-ambassador-option-B-RGBEvropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je agencija Evropske komisije, ki se zavzema za oblikovanje varnejšega, bolj zdravega in produktivnejšega delovnega okolja v Evropi v korist podjetij, zaposlenih in vlad ter spodbuja kulturo preprečevanja tveganj za izboljšanje delovnih razmer v Evropi.

Člani Enterprise Europe Network so poleg Generalnega direktorata za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja (GD GROW)Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja (EASME) ter nacionalnih informacijskih točk agencije EU-OSHA eden glavnih partnerjev, ki agenciji EU-OSHA pomagajo pri doseganju njenih ciljev.

Enterprise Europe Network ima ključno vlogo pri ozaveščanju o pomenu varnosti in zdravja pri delu med mikro ter malimi in srednjimi podjetji.

Uporabne povezave:

 

Close