Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru
Služba za prenos znanja in tehnologij
 Slomškov trg 15, 2000 Maribor
www.um.si

Aleš Zorc
Področje inovacij, prenosa znanja in tehnologij, vodja
 +386 (0)2 2355 344
 ales.zorc@um.si

Maja Sušec
Področje sodelovanja v programih EU
 +386 (0)2 2355 370
 maja.susec2@um.si

Peter Alešnik
Področje inovacij, prenosa znanja in tehnologij
 +386 (0)2 2355 375
 peter.alesnik@um.si

Close